organist Theo ten Hacken overleden

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze jarenlange (ruim 20 jaar) trouwe organist Theo ten Hacken. Na een kort ziekbed van een week, is Theo begonnen aan zijn laatste reis. De reis naar de Vader.

Laten wij al het goede teruggeven
aan de allerhoogste en verheven Heer God
en erkennen dat al het goede van Hem is,
en voor alles dankzeggen aan Hem
van wie al het goede voortkomt.
– Franciscus van Assisi

Deze woorden koos zijn familie voor de rouwkaart. Wij sluiten ons daar als broeders geheel bij aan.

Theo, dankjewel voor al je prachtige orgelspel al die jaren. Rust zacht!

De uitvaartdienst wordt gehouden in onze kloosterkerk (kloosterstraat 6 in Megen) op dinsdag 26 juli om 14:00 uur.

Wij wensen zijn vrouw Jeanne, zoon Pius, dochter Hilde en schoonzoon Ken heel veel sterkte in deze zware tijd.Theo ten Hacken

De broeders

DSCN6634

Theo’s vaste plek als organist … is nu leeg.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Br. Loek op TV: In de ban van de paus

IMG_5568Enkele maanden geleden was br. Loek met de EO en Andries Knevel in Assisi voor opnamen. Zie ook dit bericht.

Op dat bericht kwam de vraag wanneer de uitzenddata waren. Wij beloofden daarop terug te komen. Nu… hierbij! Ze staan eindelijk vast. Later dan gepland, maar toch.

Br. Loek zelf zegt er over:

“Gekeken wordt naar paus Franciscus met de ogen van een gefascineerde protestant (Andries Knevel), die eigenlijk niets met pausen heeft, maar bij deze paus zich toch betrokken voelt. Vragen spelen als: ‘waarom kiest deze Argentijn de naam Franciscus?’ ‘Wat voor programma zit daar achter en wat heeft dat te maken met die eerste Franciscus?’
Op franciscaanse plekken zijn opnamen gemaakt om iets te vertellen over de relatie met Sint Franciscus.IMG_5625 Het uiteindelijke resultaat is mij niet bekend, maar ik weet wel dat de makers er tevreden over zijn.
Wat ik wel weet is, dat de uitzendingen in augustus zijn: en wel op de dinsdagen 9, 16, 23 en 30 augustus ‘s avonds om  21.15u.“.
Dus… pak de agenda’s erbij en noteer!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Opening Clara en Franciscustentoonstelling Noorden

In de Sint Martinuskerk, deel van de Claraparochie (op haar beurt weer deel van de Franciscus- en Clarafederatie), in Noorden (gem. Nieuwkoop) werd gisteren met een feestelijke Woord- en Communieviering, waarin diaken André van Aarle voorging,  de tentoonstelling “Clara en Franciscus” geopend.

Om informatie hierover in te winnen hadden de organisatoren contact gehad met ons, de zusters en de broeders. Bij de broeders zijn Wil Knaap, Jan van Capel en Jan Tersteeg, ook langs geweest. Daarom waren wij uitgenodigd voor de opening. Br. Hans-Peter ging namens de communiteit heen en opende met een kort interview en het inzegenen van de tentoonstelling samen met diaken Van Aarle de tentoonstelling. Daarna was er koffie met koekjes; zelfs die waren in stijl!

De tentoonstelling is een lust voor het oog en bevat enkele levensgrote nagemaakte scenes uit het leven van Franciscus en Clara, enkele bijzondere voorwerpen, het Zonnelied en het Tauteken.

De tentoonstelling is elke dag tussen 14:00 en 16:00 te bezoeken in de St. Martinuskerk (Simon van Capelweg 62) in Noorden (gemeente Nieuwkoop). Het is zeker de moeite waard om er even voor om te rijden!

Beste André, Wil, Jan, Jan, Jan, Jan, Ans, Emmie en alle anderen… hartelijk dank voor het goede ontvangst!

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Foto’s Jan Tersteeg en Han Bartels

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Hostiebakkerij Zusters Clarissen bestaat 250 jaar

hostiebakkerij5Onze hostiebakkerij (van de zusters Clarissen) bestaat dit jaar 250 jaar. Wij hebben dit indrukwekkende feit gemarkeerd door het organiseren van een klein symposium op zaterdag 25 juni. Er was een gemêleerd gezelschap aanwezig van klanten van de hostiebakkerij, vrienden en bekenden van het klooster en mensen uit de bredere franciscaanse familie. In een volle kloosterkerk kwamen tijdens het afwisselende programma allerlei aspecten van hostiebakken en eucharistische spiritualiteit aan bod. Halverwege de middag werd er ook gretig gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de huidige hostiebakkerij te bezichtigen, met daarbij een kleine tentoonstelling van historische foto’s, gereedschappen en documenten van de hostiebakkerij.hostiebakkerij1

Na de opening van de middag door onze abdis, zr. Chiara Bots, begon het programma met een lezing van zr. Rebecca Braun over de Eucharistie in het leven van Clara van Assisi. Zij schetste aan de hand van bronteksten van en over deze heilige dat, hoewel de Eucharistie in haar eigen geschriften slechts zelden uitdrukkelijk genoemd wordt, haar leven zich toch heel goed van hieruit laat lezen en begrijpen. Zoals Gods zelfgave in de Eucharistie zozeer vlees en bloed werd in Clara dat deze goddelijke liefde heel haar leven ging vormen, zo kan dit zich ook aan ons voltrekken.

Na een muzikaal intermezzo vervolgde de middag met een kort getuigenis van zr. Ria van Dinther, zuster van het klooster ‘De Bron’ in Nijmegen en presidente van de Federatie van de H. Clara, waarin zij aan de hand van verschillende elementen van de Eucharistieviering de omvormende kracht ervan beschreef waardoor ons menselijk bestaan wordt opgetild hostiebakkerij2tot ongekende hoogte. Daarna gaf zr. Esther Zonjee een historische schets van het hostiebakken vanaf 1766, met veel foto’s en sprekende anekdotes uit de oude hostiebakkerij-kronieken die de geschiedenis dichtbij brachten.

Gewapend met deze kennis konden alle deelnemers de reeds genoemde tentoonstelling en de huidige hostiebakkerij bezichtigen, waarbij er steeds zusters in de buurt waren die tekst en uitleg konden geven en die de vele belangstellende vragen beantwoordden. Hierop vervolgde het programma in de kerk met een lezing van Willem Marie Speelman ofs, directeur van het Franciscaans Studiecentrum, die de luisteraars meenam in een beschouwing van de vraag naar echtheid. hostiebakkerij3De echtheid van de gedaanten van brood en wijn als werk van onze handen is van belang, omdat het erom gaat echt mens te worden en zo onze bestemming te vinden in God. Na opnieuw een muzikaal intermezzo was de laatste spreekster van deze middag aan de beurt, zr. Maria Saleem, die aan de hand van Psalmverzen vertelde over hoe zij het werken op de hostiebakkerij beleeft.

hostiebakkerij4

 

De middag werd afgesloten met een sfeervolle viering van dankzegging en gebed, waarna iedereen kon napraten onder het genot van een hapje en drankje, door ons, de zusters, zelf bereid.

 

 

 

BoekLevend Brood voorkant

De bijdragen van deze middag, aangevuld met een achtergrondartikel, enkele meditatieve teksten en veel foto’s, zijn gebundeld en uitgegeven onder de titel “Levend Brood”. Dit boekje is o.a. te koop bij ons Clarissenklooster te Megen en via de uitgever, Discovery Books (Leeuwarden). Zie voor meer informatie de website van de hostiebakkerij: www.clarissen.nl/hostiebakkerij.html.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Barmhartigheid

LogoJaarBarmhartigheidZojuist is onder het kopje “spiritualiteit” de pagina “barmhartigheid” verschenen. Dit is een interview met de brs. Emile en Rangel en zr. Emmanuël (en zr. Angela) dat eerder in Brabants Dagblad verscheen. Zeer de moeite waard.

Vrede en alle goeds,

De zusters en de broeders.
PS Soms gebeurd er zoveel… dat er even geen tijd is voor een berichtje op de website….

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Wees gegroet, vrouwe, heilige koningin, heilige moeder Gods, Maria, die als maagd kerk zijt geworden (St. Franciscus) – 4

Van oudsher zijn zowel de maand Mei als iedere zaterdag gewijd aan Maria. In deze meimaand besteden we elke zaterdag aandacht aan een van de aanspreektitels van Maria:

moeder      –      maagd      –      onze lieve vrouwe      –      koningin

Op deze wijze komt ze ook voor in de verhalen en de geschriften rond Franciscus en Clara, voor wie Maria – zoals voor elke middeleeuwer – een groot voorbeeld vormde. Vandaag 28 mei de vierde: koningin.


Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren (Apk 12,1)

Kroning Maria

Maria wordt door de HH. Drie-eenheid tot koningin gekroond.

(aan Clara’s sterfbed) En zie, een menigte in het wit geklede maagden komt binnen. Zij droegen allen gouden kransen op hun hoofd. Tussen hen in gaat er een die helderder schittert dan de anderen en uit haar kroon, die aan de bovenkant leek op een soort opengewerkt wierookvat, straalt zo’n sterke lichtglans dat hij binnenshuis die nacht in daglicht doet verkeren. Zij begeeft zich naar het bed waar de bruid van de Zoon ligt. Zij buigt zich allerliefst over haar heen en omhelst haar met grote zoetheid. (ProCl 29:29-31)


Nergens in de Bijbel wordt Maria Koningin genoemd en ook bij Franciscus en Clara is dit zeldzaam. Toch vieren we op de octaafdag van Maria-Ten-Hemel-Opneming ‘Maria Koningin’. Inmiddels heeft Maria veel ‘koningintitels’, zoals Koningin van alle Heiligen, koningin van de apostelen, koningin van de Hemel, koningin van de vrede (hoe belangrijk in deze tijd!!!) en Meikoningin. Velen ervan komen vanuit de Litanie van Loreto, waarin Maria op 52 wijzen wordt aangesproken.

In de historie kon slechts een man staatshoofd en dus koning zijn. Toch had zijn vrouw, de koningin, een omschreven rol: ze was de gastvrouwe van het kasteel of paleis. Ze organiseerde de feesten, de ontvangsten van andere staatshoofden, etc. Tevens was ze een schakel tussen ‘het volk’ en de koning: ze is zijn belangrijkste adviseur en spreekt ten beste namens het volk. Overigens: wanneer tegenwoordig een vrouw koning is, neemt ze de rol/taak van koningin als nog voor haar rekening. In dat licht kunnen we Maria’s rol in de Hemel ook zien. Ze mag -is er voor aangesteld – er voor ons ten beste spreken, zij als onze goede moeder, liefelijke maagd en sterke vrouwe.
Moeder Maria, Koningin van de Vrede, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.


PS Onze zusters Clarissen zingen ook de sterren van de hemel, sluit u eens aan bij hun gebed!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Dankjewel, Megen!

Sinds vanmiddag tot vrijdagmiddag, is bij ons (de broeders) een gezellige groep blinde en slechtziende jongeren te gast van Bartiméus. Zij trokken vanmiddag in twee groepjes door Megen en spraken de Megenaren aan of ze wisten dat er kloosters waren in Megen en zo ja, wat ze er van wisten en wat ze er van vonden.

Megen 2

De bereidheid om te praten was erg groot (we kennen de Megenaren dan ook niet anders dan zeer gastvrij) en de reacties over de Clarissen en ons Franciscanen waren ronduit lovend en positief. Zo werden onder andere de mooie tuinen, en met naam en toenaam de Hof van Lof, genoemd. Ook de benaderbaarheid van (vooral) ons broeders werd genoemd, maar de Megenaren begrijpen ook dat het leven van de Clarissen dit soms bemoeilijkt.

Wij weten wel dat Megen onze beide gemeenschappen een warm hart toedraagt, maar het is altijd fijn zoiets weer bevestigd te zien.

MEGEN BEDANKT!, De warme gevoelens zijn geheel wederzijds.

Megen.jpg

PS En beste jongeren van Bartiméus, bedankt voor de polshoogte die jullie hebben genomen in ons mooie thuisstadje!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen