Geen doordeweekse en weekendvieringen t/m Pinksteren; Gastenstop verlengd en de Hof van Lofactiviteiten geannuleerd

P1040105In navolging van de nieuwste, aangescherpte coronamaatregelen zijn alle vieringen óók die in de week NIET langer openbaar. Deze maatregel geldt tot en met 1 juni, dus tot na Pinksteren. De kerk en de kapel van br. Everardus zijn wel open om een kaarsje op te steken.

Ook het stop zetten van het gastenwerk is tot nader order verlengd. Wij melden hier op Assisi aan de Maas wanneer wij het gastenwerk weer opstarten. Iedereen die wij moeten afzeggen krijgt (indien mogelijk) ook persoonlijk bericht.

Hof van Lof tuinOok de geplande seizoensopening van de Hof van Lof is geschrapt, net als alle rondleidingen en scharrelmiddagen. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 1 juni. Houd www.hofvanlof.nl in de gaten wanneer de tuin weer open gaat.

Het zijn maatregelen die ons heel zwaar vallen, maar die we in het licht van de coronacrisis wel moeten nemen.

Weet dat wij als gemeenschap ook in deze moeilijke tijden het getijdengebed gewoon verder bidden.

Onze gebedstijden zijn:

  • 07:30-08:00 uur het ochtendgebed;
  • 12:15-12:30 uur het middagebed:
  • 18:00-18:30 uur het avondgebed en
  • 21:50-22:00 uur de dagsluiting.

tau_hands

U kunt, vanuit huis, op deze tijden met ons mee bidden/mediteren/stil worden. Dan zijn wij in gedachten met elkaar verbonden!

Wij adviseren iedereen zoveel als mogelijk aan de oproep “Blijf thuis!” te voldoen. Enkel samen kunnen wij dit virus stoppen.

Vrede en alle goeds,

De minderbroeders

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Een hart onder de riem – van Susan Blanco (De Taalrecycler)

Lente 2020

Begin van de lente 2020 in de Hof van Lof: de knoppen zitten in de bomen en de eerste bloemen bloeien

MAAR DE LENTE WIST HET NIET….

Het was begin 2020…
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het Maart…

Het was Maart 2020…
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto’s stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch…Iedereen wist wat er aan de hand was

Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven bloeien
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan
En de zwaluwen kwamen terug
En de lucht werd roze en blauw
Het werd later donker en ’s ochtends kwam het licht vroeg door de ramen

Het was Maart 2020…
De jongeren studeerden online, vanuit huis
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten
Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken
Mensen moesten vanuit huis gaan werken
Ondernemers kwamen in de problemen
De meeste kinderen konden niet meer naar school
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden uitgesteld…Iedereen wist het

Maar de lente wist het niet en het ontsproot
Ze draaide onverstoorbaar  haar jaarlijkse programma af
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren
Het was Maart 2020

Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en niemand wist wanneer dat weer kon
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk…
Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!!

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit…
En de weken duurden ineens veel langer…
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen…
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held…
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht…Iedereen wist wat er gebeurde

Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien
De Magnolia stond in de knop
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes

En toen…
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit
Sommigen leerden een nieuwe taal
Sommigen ontdekten kunst
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug
Anderen stopten met onwetend onderhandelen
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken
Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ was, deze mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te zijn
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen
Mensen herstelden van hun stressvolle leven
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden bellen
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan
Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg alles draaiende te houden

Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen…
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we allemaal

En de lente wist het niet,
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit
En het werd steeds warmer
En er waren veel meer vogels

En toen kwam de dag van bevrijding…
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was
En dat het virus had verloren!
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op…
Met tranen in de ogen…
Zonder maskers  en handschoenen…
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden
En de mensen waren humaner geworden
En ze hadden weer waarden en normen
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan

En toen kwam de zomer….
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood

Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen
de kracht van het leven…

Susan Blanco (De Taalrecycler)

“Geïnspireerd door mensen”

🦋Kun je me helpen om dit hart onder de riem zoveel mogelijk te verspreiden onder de mensen? Delen wordt enorm gewaardeerd 🙏💜

Met dank aan Hermine van Buel die het met ons deelden, hebben hebben wij dat vanuit Assisi aan de Maas bij dezen met veel liefde ook gedaan!

Geplaatst in Uncategorized | 9 reacties

Gastenwerk tot nader order geannuleerd

Kloosterstraat autoloos sept 2019 WQ 3 -klein

Foto: Willem Quist ofs

Waar wij de afgelopen dagen nog van het geval tot geval keken of het gastenwerk door kon gaan, hebben wij nu besloten in ieder geval tot en met 5 april (Palmzondag) ons gastenwerk stop te zetten. Mochten de omstandigheden en of de maatregelen om verlenging vragen, dan melden we dat zo snel mogelijk.

Natuurlijk doen wij dat met pijn in ons hart. Maar wij hopen dat wij met zijn 17 miljoenen in Nederland er alles aandoen het coronavirus gauw de baas te worden, zodat wij onze gastvrijheid weer kunnen uitoefenen.

We rekenen op ieders begrip! En wij blijven in gebed en gedachten verbonden in deze moeilijke tijd.

Vrede en alle goeds,

de minderbroeders

PS Onze medezusters clarissen hebben hun gastenverblijf ook tijdelijk gesloten.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Maatregelen coronavirus kloosterkerken minderbroeders

Kloosterkerk Megen

Vanaf dit moment zijn in verband met de uitbraak van het coronavirus strenge richtlijnen van kracht, die zijn opgesteld door het RIVM. Ook de Nederlandse bisschoppen hebben passende maatregelen getroffen. Wij sluiten ons aan bij door de bisschoppen de gestelde beperkingen. Al deze maatregelen gelden voorlopig tot en met 31 maart.

Onze kerk is open voor persoonlijk gebed en de (kleine) doordeweekse vieringen. Bij deze vieringen nemen wij uiteraard de vastgestelde hygiëneregels in acht en delen wij (zoals al enkele weken) de communie onder slechts één gedaante uit. Wij drukken bij deze doordeweekse vieringen op het hart (net als bij alle bezoeken aan ons): voelt u zich niet 100% goed, blijf dan thuis.

Ook de Everarduskapel is gewoon open.

Wij bidden mee met het door de bisschoppen verspreide gebed en delen hun oproep en bevelen aan dit gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Hof van Lof 20 jaar

Deze diashow vereist JavaScript.

De vrijwilligers van de Hof van Lof hebben vandaag een klein feestje gevierd. Op de kop af 20 jaar geleden, op 17 februari 2000, werd de stichting Hof van Lof opgericht. Sindsdien komen er elk voorjaar en elke zomer vele mensen de tuin bezoeken voor een rondleiding of om te ‘scharrelen’.

Het deel van de groep vrijwilligers dat de tuin bijhoudt komt van eind maart tot begin op oktober elke dinsdagmorgen om te snoeien, schoffelen, knippen en te zaaien. Ook al 20 jaar.

Om onze waardering voor hen te uitten en de Hof van Lof te vieren nodigde het stichtingsbestuur de vrijwilligers voor één keer in het winterseizoen uit om bij elkaar te komen voor de twintigste verjaardag van de Hof van Lof. Het was duidelijk dat iedereen alweer staat te popelen om aan het nieuwe seizoen te beginnen.

Na een lekker stuk ‘verjaardagsvlaai’ hield An Rouw, rondleidster van het eerste uur, een kleine presentatie waarin de geschiedenis van de Hof van Lof in vogelvlucht langskwam. An Rouw verzorgt dit jaar ook de opening van de Hof van Lof op vrijdag 24 april. Dan spreekt zij over de heilige Anna, de moeder van Maria en daarmee de oma van Jezus.

Over de Hof van Lof
Eeuwenlang heeft het nut van de kloostertuin van de broeders voorop heeft gestaan: als moestuin voor de broeders en de leerlingen van de school. Toen de school sloot en het aantal bewoners van het klooster terugliep werd de opbrengst te groot en veranderde het ene na het andere bed in een grasveld.

Eind vorige eeuw werd het besluit genomen een deel van de tuin om te bouwen tot wat nu de Hof van Lof is. Een tuin waarin planten staan om mooi te zijn en hun verhaal te vertellen. Zo zingen zij hun lof aan God, waartoe Franciscus in zijn Zonnelied de gehele schepping oproept. Vele planten en bloemen hebben een religieuze betekenis. Zo volgt één border het kerkelijk jaar en staat de Mariazithoek vol met planten die symbool staan voor Maria. Vijftig andere plantjes staan symbool voor personen waaraan de Hof de gedachte (mee) levend wil houden: van Johannes Hus tot indianenopperhoofd Seattle en van Edith Stein tot Mevlana Rumi. Allemaal mensen wier geschiedenis en gedachtegoed op de ene of andere wijze overeenkomsten kent met de franciscaanse spiritualiteit. Daarom ontbreken Franciscus en Clara zelf natuurlijk ook niet.

Meer informatie, waaronder de exacte data waarop de tuin geopend is, is te vinden via: www.hofvanlof.nl.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Alle goeds voor 2020!

Wij wensen u en uw dierbaren:Alle goeds voor 2020! Dat het maar een jaar vol mooie ontmoetingen moge worden! De zusters en de broeders

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Zalig Kerstmis uit Assisi aan de Maas

Wij, de zusters clarissen en de minderbroeders franciscanen van Assisi aan de Maas, wensen u en uw dierbaren:

Zalig Kerstmis 2020.png

Geplaatst in Uncategorized | 3 reacties