Vieringen rondom het feest van Franciscus

Franciscus van Assisi

Zondag 3 oktober om 19.30 uur. Transitusviering in de Kloosterkerk. Gedachtenis van het sterven van Franciscus en de overgang naar zijn Schepper.

Maandag 4 oktober om 9.30 uur. Feestelijke eucharistieviering in de Kloosterkerk op de feestdag van Franciscus.

Na afloop van beide vieringen is er gelegenheid voor ontmoeting in de pandgang en/of tuin, met koffie/thee en iets erbij!!

Zondag 3 oktober van 16.00 – 17.00 uur: Dierenzegen in de tuin van het klooster.

Ieder is daar welkom met zijn of haar huisdier. Ook knuffels horen erbij.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuw: Meditatieve tuingids Laudato Si’. Minderbroeders Megen

De voorzijde van de meditatieve tuingids
Het beeld ‘Franciscus en de vogels’ van Frederick Franck in de kloostertuin

De broeders hebben een meditatieve tuingids samengesteld. Deze gids voert langs zestien plekken in de kloostertuin en nodigt uit om daar stil te staan. Ter inspiratie worden op elke plek woorden en gedachten aangereikt uit verschillende bronnen: de Bijbel, Franciscus van Assisi en in het bijzonder ook Laudato Si’, een rondschrijven van paus Franciscus ‘over de zorg voor het gemeenschappelijk huis’ van 24 mei 2015.

Deze tuingids wil bijdragen aan de verwondering en het respect in de omgang met de hele schepping, onze zuster moeder aarde en alles wat leeft.

De tuingids is te verkrijgen bij de minderbroeders voor €5, -.

De Hof van Lof, de kloostertuin

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Opening Hof van Lof enkel digitaal te volgen

De Hof van Lof (© Willem Quist ofs)

Ook dit jaar opent de Hof van Lof, de tuin van de Megense minderbroeders voorzichtig haar poorten. De officiële opening is vrijdag 16 april van 14:00-16:00 uur digitaal mee te maken via het Youtubekanaal ‘Assisi aan de Maas’ van de Megense minderbroeders. Via deze Livestreamverbinding zal vrijwilligster An Rouw uit Nijmegen een inleiding houden over ‘Heilige Anna, grote moeder’. Vanwege de coronabeperkingen kan er, op een enkele vrijwilliger na, niemand live aanwezig zijn. Wij hopen echter dat velen het Youtubekanaal weten te vinden.

Tuinpoort op een kier
Zolang de lockdown voortduurt kan de Hof van Lof niet de rondleidingen bieden. Toch zal de tuinpoort op de vrijdag- en zaterdagmiddagen van 14.00-16.00 uur open staan zodat een voorbijkomende wandelaar of fietser een rondje langs de ruim 200 planten in de Hof van Lof kan maken. In feite zetten wij de tuinpoort slechts op een kier. De Hof van Lof realiseert zich dat echt opengaan niet aan de orde is. Wij hopen dan ook dat bezoekers zich aan alle algemeen geldende maatregelen komen en slechts alleen of met zijn tweeën komen. Het op deze manier halen van een ‘frisse neus’ draagt voor ons bij aan het bestrijden van het coronavirus.

Versoepelingen
Zodra de coronamaatregelen versoepeld worden en er weer rondleidingen mogen zijn, pakken wij het programma op zoals vermeld in de flyer en op de website www.hofvanlof.nl. Op diezelfde website zullen wij melden wanneer dit mogelijk is en welke extra voorwaarden er dan gelden.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Aanvullend bericht: vieringen in de Goede Week en met Pasen

Een kleine aanvulling op het vorige bericht (het vieringenoverzicht in de Goede Week en Pasen):

Nu de avondklok van kracht blijft, zal de Paaswake al om 19.00 uur zijn.
Voor de vieringen van Witte Donderdag tot en met Paaszondag is aanmelden verplicht via: 0412-465770.

Wij wensen U een gezegende Goede Week opweg naar Pasen!

Vrede en alle goeds,

De broeders

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

VIERING IN DE GOEDE WEEK EN PASEN 2021 in de Kloosterkerk in Megen

Zondag 28 maart
09.30 uur: Viering van Palmzondag.

Woensdag 31 maart
19.30 uur: Boeteviering

Donderdag 1 april
19.30 uur: Avondmis van Witte Donderdag
en daarna stille aanbidding in de kerk tot 23.30 uur.

Goede Vrijdag 2 april
12.00 uur: Middagdienst met de lijdenspsalmen van Franciscus
Van 12.30 uur tot 15.00 uur: kruiswake.
15.00 uur: Kruisweg
19.30 uur: Herdenking van lijden en sterven van de Heer

Zaterdag 3 april: Stille Zaterdag.
21.00 uur: 19.00 uur Paaswake

Zondag 4 april:
09.30 uur: Paaszondag – Verrijzenis van de Heer

Maandag 5 april:
09.30 uur: Paasmaandag

Zondag 11 April:
09.30 uur: Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid

U bent van harte uitgenodigd bij de vieringen van de Goede Week en Pasen.
Vrede van Pasen en alle goeds,

de broeders.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Tuingids ‘Een weelde aan Groen’ verschenen

De omslag van de nieuwe tuingids

Begin maart verscheen bij BerneMedia een nieuwe gezamenlijke tuingids over de kloostertuinen van Uden (birgitinessen/Museum Krona), Velp (voorheen kapucijnen/Avant Spirit), Sint Agatha (Kruisheren / Erfgoedcentrum) en onze kloostertuin, de Hof van Lof.

Wat zijn wij blij met deze mooie uitgave ‘Een weelde aan groen’, die in nauwe samenwerking tussen de vier kloosters is ontstaan! Trots presenteren wij u, op een coronaproof wijze, de boekpresentatie van de kloostertuingengids. De handzame dwarsligger met veel foto’s laat de verborgen parels zien achter de muren van de kloosters, die ieder voor zich een ander aspect van de kloostertuin vertegenwoordigen. De bijbehorende fietsroute verbindt vervolgens alle tuinen met elkaar. 

Het boek een Weelde aan Groen: in de boekhandel van de Abdij van Berne of vanaf eind april in de Hof van Lof voor €14,95.

De boekpresentatie
Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Klimaatweekend met Klimaatalarm – wij luiden mee!

Als de aarde je heilig is - Klimaatalarm!
Als de aarde je heilig is – Klimaatalarm!

Het weekend van 12 tot en met 14 maart is uitgeroepen tot “Klimaatweekend”. Een nieuw samenwerkingsverband van verschillende religies en milieudefensie, vraagt aandacht voor de klimaatcrisis. De Werkgroep Klimaat & Geloof bestaande onder andere uit katholieke, protestantse, joodse en islamitische religieuze organisaties doet dit vanuit een diepgevoelde bezorgdheid over de klimaatcrisis. Ook hindoes, boeddhisten en humanisten hebben zich inmiddels aangesloten.

Het weekend begint op 12 maart met een oproep tijdens het vrijdaggebed in moskeeën. Daarna zal dit het gehele weekend doorgaan met religieuze vieringen, voorbeden, berichten op sociale media en klokgelui in het hele land.

Op deze manieren sluiten de verschillende religies zich aan bij het landelijke Klimaatalarm op zondag 14 maart om 15:00 uur.  Dit Klimaatalarm is een landelijk initiatief van Milieudefensie, Extinction Rebellion, Grootouders voor het Klimaat, FNV, Greenpeace, DeGoedeZaak, Code Rood, Fridays For Future, Oxfam Novib, FosielVrij.nl en de Woonbond. Als deel van dit klimaatalarm luiden één minuut lang vele kerkklokken voor het klimaat. Ook wij, de broeders van Assisi aan de Maas, sluiten ons met de klok van onze kloosterkerk hierbij aan.

Het Klimaatweekend wordt vanaf 15:10 uur afgesloten met een livestream van een oecumenische viering van Groen Gelovig. Tijdens de bijeenkomst bidden verschillende mensen, die de gevolgen van klimaatverandering rechtstreeks kennen. Onder hen zuster Melina Polo SSpS, een Filipijnse zuster die al bijna 30 jaar in ons land woont. De werkgroep Laudato Si’ schreef hiervoor een klimaatgebed, dat tijdens deze bijeenkomst wordt gebeden. Dit gebed vindt u onder dit bericht.  De viering is te volgen via de livestream op YouTube via deze link.

Voor meer informatie over dit klimaatalarm zie: www.klimaatmars2021.nl, www.groengelovig.nl en www.laudato-si.nl.

Klimaatgebed
God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
Dat zien we overal om ons heen. De lente breekt aan.
Zoveel schepselen roeren zich weer.
Grutto’s keren terug in onze weilanden.
hazelaars staan alweer in bloei.
Uw Geest ademt in al uw schepselen.
Elke dag maakt de schepping uw naam groot.

Heer,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U blijft trouw aan een schepping vol schoonheid en diversiteit.
Maar wij hebben haar respectloos behandeld.
We hebben uitgebuit, vervuild, kapotgemaakt.
Het klimaat verandert, dieren sterven uit,
mensen worden het slachtoffer van andere mensen.

Vader,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U hebt in Jezus alles gegeven wat nodig is voor herstel.
U opent de weg naar vrede tussen mensen en schepping.
U geeft ons hoop: u laat nooit los wat uw hand begon.

God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U wilt ons mensen niet loslaten in deze tijd.
Geef ons ogen, die zien wat juist is.
Ogen, die herkennen wat veranderbaar is.
Ogen, die een vergezicht zien en dromen van een wereld,
waar het goede der aarde eerlijk gedeeld wordt.
Geef ons een hart voor alles wat leeft,
vul ons met bewogenheid en liefde.
Heer, voed onze onrust over onrecht en vervuiling.
Help ons ons in te zetten voor recht en vrede.
Dat heel uw schepping weer tot bloei mag komen,
en u groot mag maken.

Amen.

Geplaatst in nieuws | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Verhuizing broeder Hans-Peter

Broeder Hans-Peter (tweede van rechts) is verhuisd.

Vrijdag 8 januari 2021 is broeder Hans-Peter Bartels vanuit onze communiteit in Megen verhuisd naar het Stadsklooster San Damiano in ’s-Hertogenbosch. Daar gaat hij deel uitmaken van de communiteit en doet hij mee in het leven en met de activiteiten in en om het stadsklooster. Hij blijft werkzaam als coördinator communicatie, verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van landelijke broederschap, waaronder het tweemaandelijkse contactblad en de website Franciscanen.nl.

Na ruim zeven goede jaren in Megen wensen we Hans-Peter van harte alle goeds toe op zijn nieuwe stek.   

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Alle goeds voor 2021!

Wat een jaar ligt er achter ons! Anders dan we hadden verwacht, ja zelfs héél anders. Maar we kijken met goede zin en hoop vooruit naar het nieuwe jaar… waarin alles weer hopelijk ‘als vanouds’ wordt.

Met nog meer nadruk dan anders, wensen wij en uw dierbaren daarom:

Vrede en alle goeds voor 2021!

De zusters clarissen en de minderbroeders franciscanen van Assisi aan de Maas

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , | 5 reacties

Zalig Kerstmis!

De plek in Greccio waar Franciscus van Assisi de eerste levende kerststal bouwde.

Ondanks alle coronabeperkingen hopen wij dat u goede Kerstdagen zult hebben. In ieder geval wensen wij u en uw dierbaren:

Zalig Kerstmis!

Kerstmis

Vrede en alle goeds,

de zusters clarissen en de minderbroeders franciscanen van Assisi aan de Maas

Geplaatst in nieuws | Tags: , , , | 3 reacties