Intententieverklaring zusters clarissen, KNR, Oss en Noord-Brabant

Clarissen

Patrick Chatelion Counet, secretaris van de KNR (met op de achtergrond o.a. de zrs. Leonarda en Rebecca, in leeftijd de oudste en jongste van de gemeenschap. Foto: Marc Bolsius

De Megense clarissen, de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen), de gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant tekenden gisterochtend een intentieverklaring om samen de toekomstplannen van de clarissen te onderzoeken.

De zusters clarissen luidden in 2014 de noodklok over de financiën. De gemeenschap wil, op de plek waar ze nu wonen (“onze heilige grond”, aldus zr. Angela) de toekomst in, maar de kosten voor het onderhoud van het pand zijn zwaar. De gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant willen het religieuze erfgoed en daarbinnen de vele kloostergebouwen behouden. De kloosterdichtheid in Noordoost-Brabant is hoog vanwege het feit dat vele kloostergemeenschappen naar Noordoost-Brabant vluchtten, omdat zij in de (protestantse) republiek (die met de tachtig jarige oorlog ontstond) niet welkom waren. Dat is  Megen zowel clarissen als franciscanen wonen – we spreken immers niet voor niets van ‘Assisi aan de Maas’) is uniek.

In vele gevallen moeten de provincie en de gemeenten opzoek naar een herbestemming voor een gebouw. Dat is in het geval van de beide kloosters in Megen niet zo. Beide gemeenschappen willen de toekomst in. Omdat het om levende gemeenschappen gaat, is ook de KNR betrokken. De zusters willen verduurzamen en zoeken nieuwe bronnen van inkomsten om het ‘business plan’ rond te krijgen.

Patrick Chatelion Counet, secretaris van de KNR, wees erop dat duurzaamheid niet een ‘nieuw modeverschijnsel is dat de politiek en vele anderen pas enkele jaren ontdekt hebben. “Franciscus en Clara waren daar duizend jaar geleden al mee bezig. Niet eens zozeer om de aarde en de mens in stand te houden, maar om de schepping en vooral ook de Schepper te eren. In deze spiritualiteit leven de Clarissen en vele andere religieuzen nog altijd.”

De toekomstplannen, verwoord in de visie ‘Bouwen aan een duurzaam clarissenleven’, worden nu onderzocht op hun haalbaarheid. Afhankelijk van de uitkomsten wordt bekeken hoe de partners verder betrokken blijven bij de uitvoering. Die visie gaat uit van vier pijlers. Dat zijn gastenontvangst, productlijnen, zoals vegetarische producten, kruiden en thee, de ‘tafel van de Heer’ en duurzaamheid. Heel direct over vermindering van het energieverbruik, maar bijvoorbeeld ook over respectvolle omgang met het milieu en alle levende wezens. De ‘tafel van de Heer’ verwijst naar een Franciscaans begrip. Het betekent dat je voor een deel ook mag hopen op de goedheid van anderen om je te ondersteunen, op giften dus.

Clarissen

De ondertekenaars wethouder Johan van der Schoot (namens gemeente Oss), zr. Sara Böhmer OP (namens de KNR), zr. Angela Holleboom OSC (namens de clarissen) en gedeputeerde Henri Swinkels (namens de provincie Noord-Brabant), met achter hen de aanwezige clarissen en andere betrokken aanwezigen. Foto: Marc Bolsius

PS Geregeld wordt gevraagd waarom wèl de clarissen, maar niet de franciscanen zo’n intentieverklaring tekenen. Dat heeft te maken met de verschillen tussen de gemeenschappen: de clarissen zijn zelfstandig, de franciscanen zijn deel van de ordesprovincie in Nederland (met acht gemeenschappen, waarvan twee in Brabant). Zij stijgen daarmee boven Oss en Brabant uit.

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Noodklok voor het klimaat

NOODKLOK.pngAl enkele jaren is de kerk (en het klooster) van de broeders en zogenoemde “Groene Kerk”. Met de andere Groene Kerken in Nederland en Millieu-organisatie luidden wij zaterdag 1 december om 11:58 uur (twee minuten voor twaalf, dus) de noodklok voor het klimaat. Wij steunen deze actie namelijk van harte… maar waarschuwen wel eventjes van te voren, zodat Megen niet denkt… wat zijn de broeders nou aan het doen? Is er brand? Nee, dat hopelijk niet… wel een brandende noodzaak!

Meer informatie: https://www.greenpeace.org/nl/acties/noodklok-voor-het-klimaat/

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Koffiezondag… een weekje later

Kopje koffie oplettenTraditiegetrouw hebben wij (buiten de zomer) elke tweede zondag van de maand ‘koffiezondag’, waarop wij onze kerkgangers uitnodigen voor een kopje koffie of thee in de refter (eetzaal). Deze maand zou dat zijn op zondag 11 november. Helaas lukt dat door omstandigheden dit keer niet. We verschuiven de november koffiezondag daarom eenmalig een weekje op: naar zondag 18 november 2018. Weet u van harte welkom!

Op de 11de is er wel gewoon een Eucharistieviering!

Excuses voor eventueel ongemak!

De broeders

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Geen Eucharistieviering op 31-10 en 1-11

kerk

De kerk is 31-10 t/m 2-11 open voor een kaarsje, maar er is geen Eucharistie…

Helaas kunnen de Eucharistievieringen bij de broeders van woensdag 31-10 en donderdag 1-11 bij de broeders niet doorgaan.

U bent wel van harte welkom maandagavond 29-10 bij de broeders, dinsdag 30-10 en vrijdag 2-11 bij de zusters.

Vanaf vrijdagavond (18:00 uur, vespers) is ook bij de broeders alles weer als normaal. Graag tot dan!

Gedurende deze dagen is het wel mogelijk een kaarsje te komen opsteken in zowel de kerk van de broeders en in de kapel van br. Everardus.

Excuses voor eventueel ongemak!

Vrede en alle goeds,

De broeders (en de zusters)

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Kennismaken met Franciscus en Clara

 

Een middag voor jong en oud

“Gehoorzaamheid” – Horen – Verstaan 

Franciscus en Clara.jpg
Wij, de zusters clarissen en de minderbroeders franciscanen, organiseren weer een middag “kennismaken met Franciscus en Clara”. Op zaterdag 27 oktober van 14:00 tot 16:00 uur in het klooster van de broeders.

Het thema is dit keer: “Gehoorzaamheid” – Horen – Verstaan
De middag wordt verzorgd door zr. Agatha Gelens en br. Gerard van Buul

13:30 uur            binnenkomst, met iets om de dorst te lessen.
14:00 uur            welkom en presentatie van het thema (door zr. Agatha en br. Gerard
15:00 uur            pauze
15:15 uur            met elkaar uitwisselen en delen
15:45 uur            dankgebed
16:00 uur            afscheid

Weet u van harte welkom!

Aanmelden: br. Gerard van Buul, geraldovanbuul@hotmail.com of 0412-465776
Locatie:
minderbroedersklooster Megen
Kloosterstraat 6
5366 BH Megen

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Dierenzegen 2018

Op vier oktober, de feestdag van St. Franciscus en dierendag, hield broeder Theo weer een dierenzegen in de kloostertuin. Hij zegende die middag elf honden, twee katten, twee papegaaien, een kwartel en twee knuffels samen met hun begeleiders. ‘Want ja’, benadrukte hij: ‘op deze dag kun je natuurlijk niet van baasjes spreken.’ Vandaag gaat het om de liefde van de een voor de ander en van de ander voor de één. Ter herinnering aan de zegen kregen alle begeleiders een kaart mee van het beeld ‘St. Francis and the Birds‘ van de Amerikaans-Nederlandse kunstenaar Frederick Franck uit de kloostertuin. Hieronder een foto-impressie van de zegen:

 

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Brand! BRAND! Brandweeroefening!

IMG_20180925_204951IMG_20180925_203202Vanavond rukte de Megense brandweer uit voor… een brandoefening bij de broeders. Bij aankomst troffen ze broeder Loek aan, die wist te vertellen dat er nog drie broeders het pand niet hadden verlaten.

Het eerste speurwerk was naar de brandhaard. Deze bevond zich op het koor/oksaal en de naast gelegen toiletten en daardoor ook al in de hal. “Waar moeten de broeders de rest van de nacht doorbrengen?” – “Ga maar naar de zusters.” (Nou, zusters… dan weten jullie dat ook weer ;-)) Eerst de stroom en het gas er af. En toen de brand meester was, konden de slachtoffers worden gevonden. Iedereen kwam uiteindelijk veilig buiten. Daarna werd er natuurlijk nog even geëvalueerd.

Eindconclusie was… laten we in godsnaam hopen en bidden dat dit nóóit echt nodig is!

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties