Alle goeds voor 2020!

Wij wensen u en uw dierbaren:Alle goeds voor 2020! Dat het maar een jaar vol mooie ontmoetingen moge worden! De zusters en de broeders

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Zalig Kerstmis uit Assisi aan de Maas

Wij, de zusters clarissen en de minderbroeders franciscanen van Assisi aan de Maas, wensen u en uw dierbaren:

Zalig Kerstmis 2020.png

Geplaatst in Uncategorized | 3 reacties

Vieringen rond Kerstmis en de jaarwisseling in Assisi aan de Maas

De advent is al over de helft heen… we gaan met rasse schreden toe naar Kerstmis.

Kerstmis begint – zoals ieder jaar – op de Keien met Kerst op de Keien en wel morgen, zaterdag 14 december van 15:00-21:00 uurEr is/zijn weer een kerstmarkt, kinderactiviteiten, een tentoonstelling in de kloosterkerk van de broeders en diverse optredens, waaronder van de zusters en br. Benedetto.

De vieringen rond Kerstmis en de jaarwisseling zijn daarna als volgt:

Zondag 15 december
3e adventszondag of Zondag Gaudete
09.00 uur     Eucharistie bij de zusters
09.30 uur     Eucharistie bij de broeders

Zondag 22 december
4e adventszondag, sterfdag br. Everardus
09.00 uur     Eucharistie bij de zusters
09.30 uur     Eucharistie bij de broeders, met:
Aansluitend  koffie in de pandgang en de jaarlijkse Everarduslezing in de refter

Maandag 23 december
19.30 uur     Boeteviering bij de broeders

Dinsdag 24 december
(20.00 uur    KerstnachtvieringMatia, Jozef en het Kind parochiekerk!!)
21.30 uur     Kerstnachtviering bij de broeders

Woensdag 25  december
Eerste Kerstdag
00.00 uur     Kerstnachtviering bij de zusters
09.30 uur     Eucharistie bij de broeders
10.oo uur     Eucharistie bij de zusters

Donderdag 26 december
Tweede Kerstdag / St. Stefanus
09.00 uur     Eucharistie bij de zusters
09.30 uur     Eucharistie bij de broeders

Vrijda 27 december
St. Johannes de Apostel en Evangelist
17.45 uur     Eucharistie bij de zusters

Zondag 29 december
Heilige Familie
09.00 uur     Eucharistie bij de zusters
09.30 uur     Eucharistie bij de broeders

Dinsdag 31 december
Oudejaarsdag
17.45 uur     Eucharistie bij de zusters

Woensdag 1 januari
Nieuwjaarsdag / Maria, moeder van God
09.30 uur     Eucharistie

Zondag 5 januari Driekoningen
09.30 uur     Eucharistie

Weet u van harte welkom!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Br. Marcel is verhuisd

Marcel verhuist (7)Na slechts een half jaar (en één week) in Megen te hebben gewoond is br. Marcel gisteren verhuisd naar onze communiteit in de Nijmeegse Vermeerstraat. Deze communiteit had hem nog nèt iets harder nodig dan wij. Hij is daar benoemd tot vicaris (de plaatsvervanger van de gardiaan). Hij zal daar als mantelzorger gaan werken voor onze oudere medebroeders. Marcel: bedankt voor alles! We gaan je missen! Vrede en alle goeds!Marcel verhuist (8)Foto’s: Sandra van der Zon

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Gezegend Franciscusfeest!

Franciscus van AssisiWij, de zusters clarissen en de minderbroeders franciscanen van Assisi aan de Maas, wensen iedereen:

een gezegend Franciscusfeest!

En wij nodigen u van harte uit voor de volgende vieringen in de kloosterkerk van de broeders:

Vanavond, 3 oktober
19:30 uur Transitusviering – waarin we het sterven van Franciscus gedenken.

Morgen, 4 oktober
09:30 uur Eucharistieviering t.g.v. het Franciscusfeest
P3 Afbeelding Franciscus en de sultan14:00 uur Franciscan Call 4 Peace – op het moment van het Grote Vrijdaggebed op het Franciscusfeest bidden christenen én moslims wereldwijd voor vrede.

Zaterdag 5 oktober
16:00 uur Dierenzegen in de kloostertuin van de broeders.

Wellicht tot dan!

Maar in alle gevallen (nogmaals) een gezegend Franciscusfeest voor u, uw dierbaren én al uw vierpotige, gevleugelde of geschubde vrienden!
🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Franciscan Call 4 Peace: 4 oktober, 14:00 uur.

Franciscan Call 4 PeaceWij, de minderbroeders franciscanen en de zuster clarissen doen op 4 oktober mee met de actie ‘Franciscan Call 4 Peace’ en luidden om 14:00 uur de kerkklok. Sluit ook aan met kerk, moskee, school of thuis of bij de broeders in de kloosterkerk!

Franciscan call for peace: vrijdag 4 oktober 2019 om 14.00 uur

In het jaar 1219 ging St. Franciscus van Assisi dwars door de vijfde kruistocht heen om de sultan van Egypte, Malek Al-Kamil, te ontmoeten. De mannen ontdekten in elkaar een groot verlangen naar vrede, ze hadden enkele goede gesprekken. Geïnspireerd gingen zij uit elkaar. Terug in Italië deed Franciscus de oproep om met klokgelui op te roepen tot gebed, zoals hij de islamitische muezzins vanaf de minaretten had horen doen. Hij schreef ook zijn ‘Lofzang op de Allerhoogste God’ waarin hij God aanroept met 33 namen, naar het aantal jaren dat Christus’ aardse leven duurde en geïnspireerd op de 99 Schone Namen voor Allah. In het kader van het herdenkingsjaar organiseren de Franciscanen, de Orde van Franciscaanse Seculieren en de Franciscaanse Beweging verschillende activiteiten in het kader van religieuze ontmoeting, dialoog en verbondenheid.

Dit jaar valt 4 oktober, het feest van Sint Franciscus, op een vrijdag. Voor moslims wordt het middaggebed op vrijdag altijd in de moskee gehouden. In Vlaanderen is daarop een initiatief ontstaan die ze de Franciscan call for peace (de franciscaanse oproep voor vrede) noemen en die de franciscaanse familie nu ook in Nederland wil verbreiden.

Het idee is om op vrijdag 4 oktober 2019 om 14.00 uur de klokken van zoveel mogelijk kerken en kapellen te laten luiden. Dit is tijdens het ‘grote vrijdaggebed’ van de moslims. Op hetzelfde moment bidden wij christenen de ‘Lofzang op de Allerhoogste God’ en de moslims de ‘99 Schone Namen voor God’. Wij doen dit als uiting van respect voor elkaar, om te getuigen dat we broeders en zusters zijn, maar vooral als oproep voor vrede in de wereld tussen christenen, moslims en alle andere religies.

In België hebben de bisschoppen zich inmiddels achter dit initiatief geschaard, net als de eerste moskeeën. Inmiddels doen er in 15 landen samen ruim 250 kerken, scholen en moskeeën mee.

Wij willen alle gezindten oproepen zich aan te sluiten bij dit initiatief. Luid en/of bid je mee? Meld je dan ook aan op de website: www.franciscancall4peace.org/inschrijving-actie. Wie zich aanmeldt ontvangt een gebedskaart!
Op deze website wordt in kaart gebracht waar ter wereld mensen participeren in dit initiatief.

De tekst van de Lofzang op de Allerhoogste God is als volgt:

1          Gij zijt de heilige Heer, de enige God,
Gij die wonderbare dingen doet.
2          Gij zijt sterk,
Gij zijt groot,
Gij zijt de Allerhoogste,
Gij zijt de Almachtige,
Gij, heilige Vader, koning van hemel en aarde.
3          Gij zijt drievuldig en één, Heer, God van de goden.
Gij zijt het goede, al het goede, het hoogste goed,
Heer, levende en ware God.
4          Gij zijt liefde, genegenheid, (vgl. 1 Joh. 4,16)
Gij zijt wijsheid,
Gij zijt nederigheid, (vgl. Mat. 11,29)
Gij zijt geduld, (Ps. 71,5)
Gij zijt onbezorgdheid,
Gij zijt rust,
Gij zijt vreugde en blijdschap,
Gij zijt gerechtigheid en matigheid,
Gij zijt alles, onze rijkdom tot verzadigens toe.
5          Gij zijt schoonheid,
Gij zijt zachtmoedigheid, (vgl. Mat. 21,5)
Gij zijt beschermer, (Ps. 31,5)
Gij zijt behoeder en verdediger.
Gij zijt sterkte, (vgl. Ps. 43,2)
Gij zijt toevlucht.
6          Gij zijt onze hoop,
Gij zijt ons geloof,
Gij zijt liefde,
Gij zijt heel onze zoetheid,
Gij zijt ons eeuwig leven,
grote en bewonderenswaardige Heer,
almachtige God,
barmhartige redder.

Deze tekst is tevens te vinden op franciscanen.nl/service/de-lofzang-op-de-allerhoogste-god

Vrede en alle goeds
Es Salaam aleikum!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Logo-LieverledeDe Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ een bezinningsjaar van vijf weekenden in het minderbroedersklooster in Megen voor mensen aan die een pas op de plaats willen maken om hun levensweg tot nu toe te overzien. Voor Lieverlede 2019-2020 zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

“Ik werk eraan mee sinds 2006 en altijd geeft het aan het einde van de rit ‘blije en gelukkige gezichten’…”
– coördinator Heileen Holman

Logo FBKloosterstraat autoloos sept 2019 WQ 3 -kleinDe eerstvolgende cyclus van vijf weekenden start in december 2019 en eindigt in juni 2020. Elk weekend is een verdieping van het voorgaande. De weekenden zijn niet los van elkaar te volgen.

Centraal thema in de cyclus is ‘de spirituele weg’, waarbij geraakt worden, verlangen, thuiskomen en innerlijk kompas kernwoorden zijn. De weekendthema’s worden uitgewerkt met behulp van creatieve werkvormen zoals bibliodrama, beweging en expressie, werken met kleur en dans. Lieverlede is nadrukkelijk een jaar in gelovig perspectief. Het is een persoonlijke leerweg die erop gericht is om te ervaren hoe de eigen leefsituatie vindplaats van God kan zijn. Er wordt gebruik gemaakt van verworvenheden en wijsheid uit de psychosynthese, de christelijke traditie en (in het bijzonder) de spiritualiteit van Franciscus en Clara.

De weekenden beginnen op vrijdagavond 19.30 uur en eindigen op zondagmiddag om 16.00 uur. Per groep kunnen maximaal acht mensen deelnemen. Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats, alvorens deelname definitief bevestigd wordt.

Data:                6-8 december 2019, 10-12 januari 2020, 28 februari-1 maart 2020, 17-19
april en 19-21 juni 2020.
Kosten:           € 745,- (all-in voor vijf weekenden, € 145,- per weekend). Voor
minderdraag-krachtige mensen is een reductie op de deelnemersprijs aan
te vragen bij de coördinator.
Begeleiding:  Marja Heuzeveldt en Heileen Holman.

Een uitgebreid informatiepakket (met opgaveformulier) kan worden aangevraagd bij de coördinator van Lieverlede, Heileen Holman, lieverlede@heileenholman.nl, 06-29597780.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen