Insectenhotel Hof van Lof opgeknapt…

Sinds enkele jaren staat er een insectenhotel in de Hof van Lof. In zo’n insectenhotel kunnen allerlei insecten een goed heenkomen zoeken. Elk vak is een op maat en smaak gemaakte ‘hotelkamer’ voor een bepaald insect. In de afgelopen jaren vonden echter ook onze broeders en zusters vogels het hotel behoorlijk interessant… niet om in te verblijven, maar wel als bouwmarkt voor hun nestjes… het hotel werd langzaamaan steeds kaler en kaler…

Onlangs is het insectenhotel weer opgeknapt. Het staat er weer pico bello bij om insecten te ontvangen.

Tijd voor een hotelster?

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Zalig Pinksteren!

Vandaag is het Pinksteren. We vieren de uitstorting van de Heilige Geest over de leerlingen. Over ons, dus. Het geboortefeest van de Kerk kun je zeggen. In deze tijd hebben we de hulp van Gods Geest extra hard nodig.

Morgen, Tweede Pinksterdag, gedenkt de Kerk sinds 2018 Maria, Moeder van de Kerk. Ook de steun van Moeder Maria kunnen we in deze tijden goed gebruiken.

Ter bemoediging delen wij een gebed. Dat gebed bidden de zusters Clarissen van Stabroek dagelijks. Zr. Sabine van der Weyden osc het vond het rond 1980 in de kerk van Ekeren-Donk (Antwerpen). Het eerste deel richt zich tot de H. Geest, het tweede deel tot Maria. Zeer toepasselijk voor deze dagen!

Gianlorenzo Bernini, De Heilige Geest (in de Sint Pieter in Rome)

Gebed tot de Heilige Geest en Maria
Draag ons, heilige Geest,
op de wieken van uw liefde.
Draag ons naar de verste horizonten,
buiten het bereik van onze kleinmenselijkheid.
Til ons op uit onze aardse dromen
en doe ons God aanschouwen.
Week ons los uit onze gewoonten en routines,
zodat we weer vrijkomen voor nieuw leven.
Til ons op uit vrees en twijfel
en breng ons op de weg van vertrouwen en durf.
Draag ons door de grijsgrauwe dagen
en houd ons hart gevoelig
voor het schone en het goede.
Dat uw goddelijke Kracht
alle weerstanden helpe overwinnen.

Leerling van Simon Marmion – Pinksteren, de Maagd omringd door de 12 apostelen (of: Maria, Moeder van de Kerk).

Maria, moeder des Heren en ook onze Moeder,
wij vragen U om uw voorspraak bij de Heer:
Bid voor ons:
dat we vaster gaan geloven,
dat we meer met graagte dienstbaar zijn,
dat we ons niet afsluiten van de nood van anderen,
dat ons hart wijsheid leert,
dat we meer blijdschap uitstralen,
dat Christus’ vrede in ons wone,
dat we onderkennen wat de Heer verlangt.
Bid voor ons dat we komen tot eeuwig heil.
Tenslotte nog enkele Italiaanse klanken uit het Franse Taizé


Italiaans: Nederlands:

Tu sei sorgente viva,                      U bent de bron des levens,
Tu sei fuoco, sei carità.                 U bent vuur, bent liefde.
Vieni Spirito Santo,                        Kom Heilige Geest!
Vieni Spirito Santo!                        Kom Heilige Geest!

Wens:
Wij wensen u en uw dierbaren:

Zalig Pinksteren!

Zusters clarissen en minderbroeders franciscanen van Assisi aan de Maas

PS Bij de broeders is vanaf volgende week de Mis weer beperkt openbaar. Zie ons vorige bericht over het verplichte aanmelden, etc. Wij zien naar u uit!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vieringen in de Kloosterkerk van de broeders weer openbaar

Foto: Willem Quist ofs

Vanaf zondag 7 juni mogen onze vieringen, onder voorwaarden, weer openbaar zijn. Net zoals in alle andere kerken in Nederland. We zijn blij dat we u weer mogen begroeten!

Voor de vieringen bij de zusters verwijzen we naar de website van de zusters: http://www.clarissen-megen.nl.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de vieringen bij de broeders:

1. Aanmelden
U moet zich vooraf telefonisch aanmelden (0412 465 770) om bij de zondagsviering te kunnen zijn. Vraag naar br. Loek Bosch. Aanmelden voor de viering kan in de week voorafgaand aan de viering tot zaterdagavond 18:00 uur. Het is dus niet mogelijk u direct voor meerdere vieringen aan te melden. Zo hopen we dat iedereen de kans krijgt. Want, hoe jammer wij dat ook vinden: VOL IS ÈCHT VOL.

In juni mogen er slechts – op anderhalve meter afstand – van elkaar 30 mensen bij de viering aanwezig zijn. Vanaf juli wordt dit aantal verhoogd. Het is nu al duidelijk dat 100 personen op anderhalve meter in de kloosterkerk niet gaat lukken. Dus ook na 1 juli blijven de plaatsen beperkt. We bekijken nog hoeveel dat er kunnen zijn.

NB Vanwege ons geringe aantal bezoekers van vieringen door de week is het niet nodig u daarvoor aan te melden.

2. Gezond zijn
U kunt enkel deelnemen aan onze vieringen als u zich gezond voelt. Hebt u verkoudheids-, griep- of coronaklachten of voelt u zich anderszins niet lekker, blijf dan thuis. Dat geldt ook als u deze verschijnselen korter dan 24 uur voor de viering nog hebt gehad. Bedenk hierbij ook, dat u een verantwoordelijkheid heeft naar de andere kerkgangers (én ons als broeders). Door toch te komen als u eigenlijk niet zou mogen, overtreedt u niet alleen de regels, maar brengt u ook de andere kerkgangers in gevaar.
Mocht u toch moeten hoesten of niezen, doet u dit dan in uw elleboog respectievelijk in een papieren zakdoek.

3. Binnen gaan in de kerk.
Bij het betreden van de kerk moet u uw handen ontsmetten met de aanwezige gel. U kunt daarna gaan zitten. Alle stoelen staan op anderhalve meter van elkaar. Als echtpaar of gezin mag u bij elkaar gaan zitten. Doe dit wel zo, dat u tot de andere kerkbezoekers anderhalve meter afstand houdt.
Begroet iedereen op afstand, schud dus geen handen.

4. Tijdens de viering.
We zingen niet; er zullen dan ook geen zangbundels klaar liggen. Wel zorgt een organist voor muziek.
Er is geen collecte op de gebruikelijke manier in de viering. Uw bijdrage aan de collecte (waarvoor onze hartelijke dank!) kunt u in de bus achter in de kerk achterlaten (voor of na de viering).
De vredeswens vindt plaats zonder het schudden van handen.
Volg de aanwijzingen die gegeven worden rond de communiegang. Gaat u liever niet ter communie? Dat kan/mag. U kunt dan blijven zitten of naar voren komen om ‘op afstand’ een zegen te ontvangen.

5. De kerk verlaten.
Bij het verlaten van de kerk vragen we u om te voorkomen dat er “een opstopping” bij de collectebus of de kerkdeur ontstaat. Het is niet mogelijk na te praten in de kerk. Buiten kan dit – op anderhalve meter afstand – wel.


Vanaf onze kant treffen wij ook maatregelen zodat we het risico op verspreiding van het coronavirus klein houden en toch waardig kunnen vieren. Om beide te laten slagen, zullen we dat samen moeten doen. Maar weet wel: het deelnemen aan de vieringen geschiedt op eigen risico…

Het worden andere vieringen dan we gewend zijn. Dat is niet anders. Maar nogmaals: We zijn ieder geval blij u weer te mogen begroeten. We hopen dat alle maatregelen ons niet zullen belemmeren om als vanouds samen te vieren.

Hopelijk tot gauw!

Vrede en alle goeds,

De broeders

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Bemoediging vanuit India (en Italië en Oostenrijk)

Friary

Het provincialaat van de Indiase provincie

Ter bemoediging van iedereen die last heeft van de coronapandemie heeft de Indiase provincie van de franciscanen een filmpje gemaakt, waarin verschillende broeders ‘Make me a channel of your peace’, het aan Franciscus van Assisi toegeschreven gebed, zingen.

Ook wij delen het graag verder met iedereen die in deze tijd wel wat bemoediging kan gebruiken.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De Hof van Lof opent haar tuinpoorten!

Megen_panorama,_kerk,_latijnse_school,_klooster,_hof_van_lofRekening houdend met de verlichting van de coronamaatregelen die zijn aankondigt, heeft het bestuur van Stichting Hof van Lof samen met de vrijwilligers besloten, dat ook de Hof van Lof haar tuinpoorten weer gaat openen.

Vanaf 1 juni zal de tuin geopend zijn om op vrijdag en zaterdag rond te scharrelen. Er is besloten dit jaar geen rondleidingen aan te bieden, omdat het moeilijk is daar de anderhalve meter afstand aan te houden.

Dit verkorte seizoen wordt zonder echte openingsdag geopend. Het verhaal over Moeder Anna hopen we in het volgende seizoen aan te kunnen bieden.

We vragen u vriendelijk tijdens het bezoek met het volgende rekening te houden:

1. De Hof van Lof is open, zolang het onder de versoepelde coronamaatregelen toegestaan is;
2. Bezoek de Hof van Lof alleen wanneer u zich niet ziek voelt;
3. Houd ook in de Hof van Lof anderhalve meter afstand van broeders, vrijwilligers en medebezoekers;
4. Houdt u aan de aanwijzingen van de aanwezige vrijwilligers;
5. Bezoek aan de Hof van Lof is op eigen risico en verantwoordelijkheid!

In ieder geval: blijf gezond en wees beschermd!

Vrede en alle goeds,

Bestuur, vrijwilligers en broeders van de Hof van Lof

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Pieter Geenen – Anton Dingeman over ‘Clara van Assisi en geloof online’

Vandaag stond in Trouw het antwoord van Anton Dingeman op de vraag of je “online kunt geloven”.

Het antwoord komt van ‘onze’ H. Clara van AssisiDingeman over Clara

© TROUW

Ja, die Clara van Assisi, die kon er wat van!
Maar dat wisten wij al jaren!

(Al kunnen wij ook niet wachten tot we u weer echt in onze kloosterkerken mogen begroeten, hoor!)

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

En toen… was het Pasen.

Voor velen van u – en voor ons ook wel een beetje – is bovenstaande kop wel een goede samenvatting van ons gevoel nu. Je wéét dat het Pasen is, maar vóélt het ook zo?

Geen volle kerk, zoals andere jaren, voor de Paaswake. En dan hebben wij nog de mogelijkheid om het ‘echt’ te vieren. Voor de meeste van u zal er enkel via televisie of computer kunnen worden meegevierd (overigens, u bent in goed gezelschap… zo’n wonder beleefde Clara tegen het einde van haar leven; al was dat de Kerstnacht). En van familie- en vriendenbezoek zal geen sprake zijn…

Deze coronatijd dempt de paasvreugde….

Maar, hé! Jezus is verrezen! Hij is niet dood, Hij leeft!

Maakt juist dát geloof, ons geloof, de coronacrisis niet wat draagbaarder? Dat gevoel dat er een God is die zóveel om ons geeft dat Hij zijn Zoon voor ons gaf?

Een God die altijd met ons begaan is, die we het beste omschrijven als we zeggen ‘God is Liefde’. Die onvoorwaardelijk en áltijd van ons zal houden… wat er ook gebeurd?

Een God die ons tot steun kan zijn, juist in deze zware tijden. Een God die ons zachtjes toefluistert: “Kom op, het is maar tijdelijk!” Een God die ons draagt als we het moeilijk hebben, die bij ons is, ook als we in quarantaine zitten, die bij ons zit als we op de IC liggen, als we hard aan het werk zijn in het zieken- of het verpleeghuis? Die naast ons staat als we onze inkomens zien wegvallen? En zelfs die ons gastvrij ontvangt als ons aardse leven is voltooid?

Dat er zo’n God is… dat weten we dankzij Jezus’ opstanding. Dus júíst in deze moeilijke tijden, voor u en al uw dierbaren:

Zalig Pasen!

De zusters clarissen en de minderbroeders franciscanen van Assisi aan de Maas

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Alle Goeds voor de Goede Week!

Goede Week en Pasen

Ondanks dat we in een vreemde tijd leven en de Goede Week voor u (en ons) niet zal zijn zoals anders, willen wij u alle goeds voor de Goede Week wensen! Weet dat wij door bidden ook in de Goede Week en voel u met ons op afstand verbonden.

Deze laatste dagen van de veertigdagentijd waren en zijn wellicht de grootste tocht door “de woestijn” die wij ooit hebben meegemaakt en (hopelijk) zullen meemaken. Bijna of geheel letterlijk in quarantaine (= veertig dagen). Maar daar waar na de kerkelijke veertigdagentijd direct Pasen volgt, is dit in de wereld nog niet het geval… de coronacrisis eindigt na de komende week helaas nog niet…

Maar… weet dat er ook na deze coronacrisis een Pasen volgt! Eerst voor de gezondheidscrisis en daarna voor de economische crisis. Daarop blijven we hopen, daarnaar blijven we uitzien! En ondertussen mogen wij juist in deze tijd God nabij weten. Als goede Vader staat hij ons bij, gaat met ons deze weg en draagt ons zelfs door dit lijden heen. Ja, juist nu wij deze moeilijke weg gaan. Net zoals Jezus die moeilijke kruisweg voor ons ging.

Het enige dat wij samen kunnen doen is volhouden! Deze kracht en dat doorzettingsvermogen wensen wij u en al uw dierbaren van harte toe.Wederopstanding

Onze gebeden gaan uit naar
de mensen die werkzaam zijn in de vitale beroepen (in het bijzonder de zorg),
de zieken,
de overledenen en hun nabestaanden,
mensen wier inkomen weggevallen is,
kwetsbare mensen (in een thuissituatie die door de leefomstandigheden niet echt “thuis” is, in verzorgings- ,verpleeghuizen en gezinsvervangende tehuizen, dak- en thuislozen, in vluchtelingenkampen, in oorlogsgebieden, in sloppenwijken in arme landen)
en naar u allen thuis.

We zijn in gedachten én gebed verbonden!

Vrede en alle goeds,

Zusters clarissen en minderbroeders franciscanen van Assisi aan de Maas

PS Voor de mensen die in de buurt wonen: wij, de broeders, wijdden Palmzondag (morgen) zoals gebruikelijk palmtakjes. Deze staan vanaf +/-11:00 uur in de kerk op u te wachten.

Wel één groot verzoek van onze kant: pas alstublieft op! Kom niet meteen ‘en masse’ naar onze kerk, houdt ook daar anderhalve meter afstand, ‘hamster’ geen palmtakjes en stuur iemand anders wanneer u zich niet helemaal lekker voelt. Kortom, laten we samen proberen om op deze manier her virus niet verder te laten verspreiden. Heel veel dank!

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Geen doordeweekse en weekendvieringen t/m Pinksteren; Gastenstop verlengd en de Hof van Lofactiviteiten geannuleerd

P1040105In navolging van de nieuwste, aangescherpte coronamaatregelen zijn alle vieringen óók die in de week NIET langer openbaar. Deze maatregel geldt tot en met 1 juni, dus tot na Pinksteren. De kerk en de kapel van br. Everardus zijn wel open om een kaarsje op te steken.

Ook het stop zetten van het gastenwerk is tot nader order verlengd. Wij melden hier op Assisi aan de Maas wanneer wij het gastenwerk weer opstarten. Iedereen die wij moeten afzeggen krijgt (indien mogelijk) ook persoonlijk bericht.

Hof van Lof tuinOok de geplande seizoensopening van de Hof van Lof is geschrapt, net als alle rondleidingen en scharrelmiddagen. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 1 juni. Houd www.hofvanlof.nl in de gaten wanneer de tuin weer open gaat.

Het zijn maatregelen die ons heel zwaar vallen, maar die we in het licht van de coronacrisis wel moeten nemen.

Weet dat wij als gemeenschap ook in deze moeilijke tijden het getijdengebed gewoon verder bidden.

Onze gebedstijden zijn:

  • 07:30-08:00 uur het ochtendgebed;
  • 12:15-12:30 uur het middagebed:
  • 18:00-18:30 uur het avondgebed en
  • 21:50-22:00 uur de dagsluiting.

tau_hands

U kunt, vanuit huis, op deze tijden met ons mee bidden/mediteren/stil worden. Dan zijn wij in gedachten met elkaar verbonden!

Wij adviseren iedereen zoveel als mogelijk aan de oproep “Blijf thuis!” te voldoen. Enkel samen kunnen wij dit virus stoppen.

Vrede en alle goeds,

De minderbroeders

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Een hart onder de riem – van Susan Blanco (De Taalrecycler)

Lente 2020

Begin van de lente 2020 in de Hof van Lof: de knoppen zitten in de bomen en de eerste bloemen bloeien

MAAR DE LENTE WIST HET NIET….

Het was begin 2020…
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het Maart…

Het was Maart 2020…
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto’s stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch…Iedereen wist wat er aan de hand was

Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven bloeien
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan
En de zwaluwen kwamen terug
En de lucht werd roze en blauw
Het werd later donker en ’s ochtends kwam het licht vroeg door de ramen

Het was Maart 2020…
De jongeren studeerden online, vanuit huis
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten
Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken
Mensen moesten vanuit huis gaan werken
Ondernemers kwamen in de problemen
De meeste kinderen konden niet meer naar school
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden uitgesteld…Iedereen wist het

Maar de lente wist het niet en het ontsproot
Ze draaide onverstoorbaar  haar jaarlijkse programma af
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren
Het was Maart 2020

Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en niemand wist wanneer dat weer kon
Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk…
Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!!

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit…
En de weken duurden ineens veel langer…
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen…
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held…
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht…Iedereen wist wat er gebeurde

Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien
De Magnolia stond in de knop
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes

En toen…
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit
Sommigen leerden een nieuwe taal
Sommigen ontdekten kunst
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug
Anderen stopten met onwetend onderhandelen
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken
Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ was, deze mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te zijn
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen
Mensen herstelden van hun stressvolle leven
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden bellen
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan
Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg alles draaiende te houden

Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen…
En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit
Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we allemaal

En de lente wist het niet,
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit
En het werd steeds warmer
En er waren veel meer vogels

En toen kwam de dag van bevrijding…
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was
En dat het virus had verloren!
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op…
Met tranen in de ogen…
Zonder maskers  en handschoenen…
De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was
En de wereld was mooier en liefdevoller geworden
En de mensen waren humaner geworden
En ze hadden weer waarden en normen
De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan

En toen kwam de zomer….
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood

Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen
de kracht van het leven…

Susan Blanco (De Taalrecycler)

“Geïnspireerd door mensen”

🦋Kun je me helpen om dit hart onder de riem zoveel mogelijk te verspreiden onder de mensen? Delen wordt enorm gewaardeerd 🙏💜

Met dank aan Hermine van Buel die het met ons deelden, hebben hebben wij dat vanuit Assisi aan de Maas bij dezen met veel liefde ook gedaan!

Geplaatst in Uncategorized | 9 reacties