Dagorde

weekdagen

 • 07:30 uur: ochtendgebed, direct aansluitend: het ontbijt.
 • 10:30 uur: koffie/thee in de huiskamer
 • 12:15 uur: middaggebed, aansluitend
 • 12:30 uur: warme maaltijd (aansluitend afwas)
 • 15:30 uur: koffie/thee in de huiskamer
 • 17:00 uur: stille tijd
 • 18:00 uur:
  (ma, wo, do) avondgebed en Eucharistie
  (di) zie onder!
  (vr) alleen avondgebed
 • 18:30 uur: Avondboterham (aansluitend afwas)
 • 20:30 uur: koffie/thee in de huiskamer
 • 21:50 uur: dagsluiting
 • 22:00 uur: recreatie in de huiskamer tot
 • 23:00 uur: Iedereen is naar zijn eigen kamer, stilte in huis.

Op dinsdagavond vertrekken wij om 17:30 uur naar de zusters Clarissen om met hen om 17:35 het avondgebed te bidden en de Eucharistie te vieren.

zondag

 • Geen gezamenlijk ochtendgebed. Ontbijt tussen 8 en 9 uur.
 • 09:30 uur: Eucharistieviering in de Kloosterkerk.

verdere dagorde zoals vrijdag.

zaterdag
zoals weekdagen, behalve:

 • 12:00 uur: meditatieviering met twintig minuten stille aanbidding (vóór in de kerk);
 • 18:00 uur: avondeten
 • 19:15 uur: vertrek naar de vigilieviering bij de zusters Clarissen van  19.30 uur
Advertenties