Everardus

Broeder Everardus wordt als Jan Witte op 25 juli 1868 in Hoorn geboren. Jan groeit op in een welvarend gezin. Als het gezin naar Alkmaar verhuist, wordt Jan daar misdienaar en in Jan begint het verlangen om priester te worden te groeien. De studies op het klein seminarie en het gymnasium zijn te zwaar voor hem, en Jan wordt bakkersleerling. Dit is ook niet wat Jan zoekt. In 1891 kan Jan intreden in het Franciscanenklooster in Alverna. Everardus wordt zijn kloosternaam. Hij is een gezellige en vriendelijke broeder die gevoel voor humor heeft, goed kan vertellen en ook dan valt hij al op door zijn voorbeeldig gedrag.

Na het afleggen van zijn professie wordt Everardus overgeplaatst naar Megen. In Megen wordt Everardus al snel tot portier benoemd. Mensen van alle rangen en standen komen bij hem aan de poort: zwervers, marskramers, echtparen en ouderen komen hem allemaal vragen om gebed. Everardus maakt geen onderscheid, heeft een luisterend oor voor iedereen en zegt altijd: “We zullen er samen voor bidden”. Na een val in 1929 wordt het portierswerk te zwaar. Vanaf dan helpt hij mee in de huishouding en krijgt hij meer tijd om te schilderen. Zijn schilderijen zijn veelal religieuze voorstellingen.

Everardus sterft op 22 december 1950 op 82-jarige leeftijd. Hij wordt begraven op het kloosterkerkhof in de kloostertuin. Nu begint de verering van Broeder Everardus te groeien. Iedereen wil het graf van Everardus bezoeken, jong en oud, man en vrouw. Het betreden van een klooster is tegen de regels van het slot. Om niet iedereen teleur te stellen wordt besloten om een speciale kapel voor hem naast het klooster te bouwen, met een fraai graf. Tot op de dag van vandaag komen mensen naar zijn graf om Everardus te vragen om voor hen te bidden. Gebedsintenties worden bij Everardus achtergelaten op briefjes die men in zijn mouw of kap stopt. Deze worden door de broeders in de mis op donderdagavond in hun gebed genoemd en meegedragen.

Over Br. Everardus, zijn leven en werken en de verering na zijn dood, is een boek verschenen: Kees van der Wiel, Everardus Dichtbij. Het kost €14,50 (incl. verzendkosten binnen Nederland) en is te bestellen bij de broeders via: 0412-465770 (vragen naar Br. Loek Bosch) of via franciscanen_megen@hetnet.nl.

Advertenties