contact

Minderbroeders franciscanen
Kloosterstraat 6
5366 BH MEGEN
0412-465770

 

Zusters clarissen
Clarastraat 2
5366 AK Megen
0412-462314

 

Voor vragen en opmerkingen over de site:
br. Hans-Peter: webmaster.assisiaandemaas@gmail.com

 

Voor informatie over verblijf bij de broeders:
Gastenbroeder Loek Bosch: franciscanen_megen@hetnet.nl

 

Voor informatie over verblijf bij de zusters:
Gastenzuster Imma: 0412-462314

 

Voor informatie over het Franciscaans Jongerenwerk:
Br. Theo van Adrichem: fjwmegen@hetnet.nl
Advertenties