dagorde

6.00 uur:  opstaan. In stilte gaan wij de dag in.
6.30 uur:  lezingendienst of ‘metten’. Daarna is er tijd voor persoonlijk gebed, meditatie en lectio divina (biddende bijbellezing), naargelang ieders aard en behoefte.
7.45 uur:  morgenviering of ‘lauden’: een lofprijzing / dankzegging om de nieuwe dag te heiligen, daarna ontbijt en werktijd.
12.00 uur:  Op het middaguur is er de middagdienst als herademing tussen de inspanning van het werk, waarna middageten, even rust en opnieuw werktijd.
15.30 uur: ‘recreatie’, dat wil zeggen ontmoeting en ontspanning als gemeenschap tezamen.
16.15 uur:  stille tijd voor geestelijke lezing en persoonlijk gebed.
17.45 uur:  avondviering of ‘vespers’ als heiliging van de avond.
Op dinsdag- en vrijdagavond met eucharistieviering. Daarna avondmaaltijd.
20.30 uur:  dagsluiting of ‘completen’ als toewijding van de nachtelijke stilte aan het Geheim van alle leven (op donderdagavond om 19.30 uur).
Op zaterdagavond om 19.30 uur: vigilieviering ter voorbereiding op de zondag.
Advertenties