Clara

Clara leefde van 1193 tot 1253. Ze groeide op in een voorname adellijke familie, terwijl de handel opkwam en de kloof tussen arm en rijk steeds groter werd. Toen zij Franciscus door de straten zag trekken, in zijn vuur en   enthousiasme, wist zij: dit wil ik ook!

Radicaal het Evangelie volgen, zonder eigendom of status er helemaal voor God zijn en in alles naar Hem verwijzen. Op haar achttiende ontvlucht ze ’s nachts haar ouderlijk huis om zich bij Franciscus en zijn broeders te voegen, als eerste vrouwelijke volgelinge. Zonder enige zekerheid of duidelijkheid over hoe het verder zal gaan, waagt ze de sprong. De sprong naar vrijheid. Vrij van alle verwachtingen die haar familie, de maatschappij of wie dan ook van haar hebben. Vrij om zich helemaal te richten op wat haar het dierbaarst is.

Na een kleine omzwerving en een harde confrontatie met haar familie, betrekt ze het kloostertje dat Franciscus voor haar had gebouwd van bij elkaar gebedelde stenen: San Damiano. Al heel snel sluiten zich veel vrouwen bij haar aan, uit alle lagen van de bevolking.

Clara was de eerste vrouw in de geschiedenis die een eigen kloosterregel schreef. Het was een heel nieuwe levensvorm. Een levensvorm die gebaseerd was op gelijkheid van allen en zonder de zekerheid van inkomsten uit eigendom. Geen hiërarchie en geen rijkdom dus, zoals dat tot dan toe gebruikelijk was. Clara heeft er haar hele leven voor moeten vechten. Pas de dag voor haar dood ontving ze de kerkelijke goedkeuring voor haar eigenzinnige regel.

Veertig jaar heeft Clara met haar zusters in San Damiano geleefd. Een leven in beslotenheid, armoede en gebed. In zorg voor elkaar en in verbondenheid met de mensen, van wie er velen bij hen om raad en gebed kwamen. Met haar enthousiasme, groot geloof en onbekommerdheid heeft ze heel veel mensen geïnspireerd en aangestoken en een frisse wind door de kerk doen waaien. Tot op de dag van vandaag leven er over de hele wereld vrouwen die enthousiast de contemplatieve levenswijze van Clara en haar zusters voortzetten. Zij verlangen de oorspronkelijke inspiratie van Clara – een eenvoudig leven van gebed zonder veel materiële zekerheid voor de dag van morgen – binnen de eigen cultuur vorm te geven en de geestelijke rijkdom ervan uit te delen.

Advertenties