Br. Hans

Mijn naam is Hans van Bemmel en sinds oktober  2010 woon ik als broeder  in Megen. Als  broeder werk ik in het pastorale team van Veghel als diaken.

Ik ben 65 jaar geleden geboren in Rotterdam in  een goed katholiek gezin met twee broers. Als kind was ik al geboeid door het geloof. Ik  ben zelfs naar het klein seminarie van de franciscanen gegaan in Katwijk.  Dat bleek toen niet de goede plaats voor mij  en ik ben er weggegaan. Daarna ben al snel een vak gaan leren: banketbakker. In 1995  ben ik alsnog franciscaan geworden en na een theologische studie in 2002 tot  diaken gewijd.

Mijn eerste aanstelling als diaken was in  Delft. Ik werd daar aangesteld als stadsdiaken in een middel grote  stad met zes parochies. Later werd dit een  stadsparochie met vier kerken en een pastoraal team.

Van harte hoop ik een bijdrage te leveren aan het minderbroedersleven in Megen en in Veghel een goede pastor te zijn.