Br. Rangel

Ik ben br. Rangel. Ik ben geboren in 1974 en in 1997 ben ik ingekleed en opgenomen in de broederschap. Inmiddels woon ik 14 jaar in Megen. De reden waarom ik hier ben en leef is eenvoudig: ik voel mij geroepen om de naam van God levend houden in onze gebeden en dagelijkse bezigheden. Door de regelmaat van onze dagorde ben ik een vrij  mens. In deze vrijheid kan ik naar mijn roeping leven, in en vanuit het verlangen God te zoeken. In deze vrijheid heb ik een aantal taken: hier in huis ben ik lid van de liturgiecommissie, werk ik in de keuken en draai ik mee in het ontvangen van gasten. Daarnaast ben ik lid van de Stichting broeder Everardus – het `heilig bruurke´ van Megen.
Ook werk ik als parttimer bij Brabant Zorg, waar ik als verzorgende IG (Verzorgende Individuele Gezondheidszorg) functioneer.

Advertenties