Vrede en alle goeds voor het Clarafeest!

Wij wensen u en uw dierbaren allemaal een goed, mooi en gezegend feest van Clara van Assisi.

Helaas moeten we, zoals Clara haar laatste kerstnacht, op afstand vieren. Op afstand, maar wèl verbonden!

Wij wensen u, met de woorden van Clara:

De Heer zij altijd met u
en moge God geven, dat gij altijd met Hem zijt!

Felix festum!

Vrede en alle goeds!

De zusters clarissen en de minderbroeders franciscanen van Assisi aan de Maas

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Een bijzonder archief bij de zusters clarissen

Boxtel, met op de voorgrond het oude clarissenklooster, met uiterst rechts op de trap een claris met wasmand.

De zusters hebben in de afgelopen jaren het ‘Boxtelse deel’ van hun archief gedigitaliseerd en uitgeplozen. Het gaat dus om archiefstukken van ruim 300 jaar oud; de tijd voor de gemeenschap naar Megen kwam.

Zr. Chiara Bots schreef er een serie artikelen over voor ‘De Zendgraaf’, het blad van de Heemkundekring Megen Haren Macharen. Deze zijn nu gebundeld in een digitaal boekje.

Het is te vinden op de website van de zusters op hun geschiedenispagina. Wie het boekje aanklikt, kan het tot ‘full screen’ vergroten. Iets meer over de achtergrond staat op hun nieuwspagina.

Het gaat om een groeidocument… zodra er nieuwe afleveringen komen, dan wordt het boekje geactualiseerd.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Insectenhotel Hof van Lof opgeknapt…

Sinds enkele jaren staat er een insectenhotel in de Hof van Lof. In zo’n insectenhotel kunnen allerlei insecten een goed heenkomen zoeken. Elk vak is een op maat en smaak gemaakte ‘hotelkamer’ voor een bepaald insect. In de afgelopen jaren vonden echter ook onze broeders en zusters vogels het hotel behoorlijk interessant… niet om in te verblijven, maar wel als bouwmarkt voor hun nestjes… het hotel werd langzaamaan steeds kaler en kaler…

Onlangs is het insectenhotel weer opgeknapt. Het staat er weer pico bello bij om insecten te ontvangen.

Tijd voor een hotelster?

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Zalig Pinksteren!

Vandaag is het Pinksteren. We vieren de uitstorting van de Heilige Geest over de leerlingen. Over ons, dus. Het geboortefeest van de Kerk kun je zeggen. In deze tijd hebben we de hulp van Gods Geest extra hard nodig.

Morgen, Tweede Pinksterdag, gedenkt de Kerk sinds 2018 Maria, Moeder van de Kerk. Ook de steun van Moeder Maria kunnen we in deze tijden goed gebruiken.

Ter bemoediging delen wij een gebed. Dat gebed bidden de zusters Clarissen van Stabroek dagelijks. Zr. Sabine van der Weyden osc het vond het rond 1980 in de kerk van Ekeren-Donk (Antwerpen). Het eerste deel richt zich tot de H. Geest, het tweede deel tot Maria. Zeer toepasselijk voor deze dagen!

Gianlorenzo Bernini, De Heilige Geest (in de Sint Pieter in Rome)

Gebed tot de Heilige Geest en Maria
Draag ons, heilige Geest,
op de wieken van uw liefde.
Draag ons naar de verste horizonten,
buiten het bereik van onze kleinmenselijkheid.
Til ons op uit onze aardse dromen
en doe ons God aanschouwen.
Week ons los uit onze gewoonten en routines,
zodat we weer vrijkomen voor nieuw leven.
Til ons op uit vrees en twijfel
en breng ons op de weg van vertrouwen en durf.
Draag ons door de grijsgrauwe dagen
en houd ons hart gevoelig
voor het schone en het goede.
Dat uw goddelijke Kracht
alle weerstanden helpe overwinnen.

Leerling van Simon Marmion – Pinksteren, de Maagd omringd door de 12 apostelen (of: Maria, Moeder van de Kerk).

Maria, moeder des Heren en ook onze Moeder,
wij vragen U om uw voorspraak bij de Heer:
Bid voor ons:
dat we vaster gaan geloven,
dat we meer met graagte dienstbaar zijn,
dat we ons niet afsluiten van de nood van anderen,
dat ons hart wijsheid leert,
dat we meer blijdschap uitstralen,
dat Christus’ vrede in ons wone,
dat we onderkennen wat de Heer verlangt.
Bid voor ons dat we komen tot eeuwig heil.
Tenslotte nog enkele Italiaanse klanken uit het Franse Taizé


Italiaans: Nederlands:

Tu sei sorgente viva,                      U bent de bron des levens,
Tu sei fuoco, sei carità.                 U bent vuur, bent liefde.
Vieni Spirito Santo,                        Kom Heilige Geest!
Vieni Spirito Santo!                        Kom Heilige Geest!

Wens:
Wij wensen u en uw dierbaren:

Zalig Pinksteren!

Zusters clarissen en minderbroeders franciscanen van Assisi aan de Maas

PS Bij de broeders is vanaf volgende week de Mis weer beperkt openbaar. Zie ons vorige bericht over het verplichte aanmelden, etc. Wij zien naar u uit!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vieringen in de Kloosterkerk van de broeders weer openbaar

Foto: Willem Quist ofs

Vanaf zondag 7 juni mogen onze vieringen, onder voorwaarden, weer openbaar zijn. Net zoals in alle andere kerken in Nederland. We zijn blij dat we u weer mogen begroeten!

Voor de vieringen bij de zusters verwijzen we naar de website van de zusters: http://www.clarissen-megen.nl.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de vieringen bij de broeders:

1. Aanmelden
U moet zich vooraf telefonisch aanmelden (0412 465 770) om bij de zondagsviering te kunnen zijn. Vraag naar br. Loek Bosch. Aanmelden voor de viering kan in de week voorafgaand aan de viering tot zaterdagavond 18:00 uur. Het is dus niet mogelijk u direct voor meerdere vieringen aan te melden. Zo hopen we dat iedereen de kans krijgt. Want, hoe jammer wij dat ook vinden: VOL IS ÈCHT VOL.

In juni mogen er slechts – op anderhalve meter afstand – van elkaar 30 mensen bij de viering aanwezig zijn. Vanaf juli wordt dit aantal verhoogd. Het is nu al duidelijk dat 100 personen op anderhalve meter in de kloosterkerk niet gaat lukken. Dus ook na 1 juli blijven de plaatsen beperkt. We bekijken nog hoeveel dat er kunnen zijn.

NB Vanwege ons geringe aantal bezoekers van vieringen door de week is het niet nodig u daarvoor aan te melden.

2. Gezond zijn
U kunt enkel deelnemen aan onze vieringen als u zich gezond voelt. Hebt u verkoudheids-, griep- of coronaklachten of voelt u zich anderszins niet lekker, blijf dan thuis. Dat geldt ook als u deze verschijnselen korter dan 24 uur voor de viering nog hebt gehad. Bedenk hierbij ook, dat u een verantwoordelijkheid heeft naar de andere kerkgangers (én ons als broeders). Door toch te komen als u eigenlijk niet zou mogen, overtreedt u niet alleen de regels, maar brengt u ook de andere kerkgangers in gevaar.
Mocht u toch moeten hoesten of niezen, doet u dit dan in uw elleboog respectievelijk in een papieren zakdoek.

3. Binnen gaan in de kerk.
Bij het betreden van de kerk moet u uw handen ontsmetten met de aanwezige gel. U kunt daarna gaan zitten. Alle stoelen staan op anderhalve meter van elkaar. Als echtpaar of gezin mag u bij elkaar gaan zitten. Doe dit wel zo, dat u tot de andere kerkbezoekers anderhalve meter afstand houdt.
Begroet iedereen op afstand, schud dus geen handen.

4. Tijdens de viering.
We zingen niet; er zullen dan ook geen zangbundels klaar liggen. Wel zorgt een organist voor muziek.
Er is geen collecte op de gebruikelijke manier in de viering. Uw bijdrage aan de collecte (waarvoor onze hartelijke dank!) kunt u in de bus achter in de kerk achterlaten (voor of na de viering).
De vredeswens vindt plaats zonder het schudden van handen.
Volg de aanwijzingen die gegeven worden rond de communiegang. Gaat u liever niet ter communie? Dat kan/mag. U kunt dan blijven zitten of naar voren komen om ‘op afstand’ een zegen te ontvangen.

5. De kerk verlaten.
Bij het verlaten van de kerk vragen we u om te voorkomen dat er “een opstopping” bij de collectebus of de kerkdeur ontstaat. Het is niet mogelijk na te praten in de kerk. Buiten kan dit – op anderhalve meter afstand – wel.


Vanaf onze kant treffen wij ook maatregelen zodat we het risico op verspreiding van het coronavirus klein houden en toch waardig kunnen vieren. Om beide te laten slagen, zullen we dat samen moeten doen. Maar weet wel: het deelnemen aan de vieringen geschiedt op eigen risico…

Het worden andere vieringen dan we gewend zijn. Dat is niet anders. Maar nogmaals: We zijn ieder geval blij u weer te mogen begroeten. We hopen dat alle maatregelen ons niet zullen belemmeren om als vanouds samen te vieren.

Hopelijk tot gauw!

Vrede en alle goeds,

De broeders

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Bemoediging vanuit India (en Italië en Oostenrijk)

Friary

Het provincialaat van de Indiase provincie

Ter bemoediging van iedereen die last heeft van de coronapandemie heeft de Indiase provincie van de franciscanen een filmpje gemaakt, waarin verschillende broeders ‘Make me a channel of your peace’, het aan Franciscus van Assisi toegeschreven gebed, zingen.

Ook wij delen het graag verder met iedereen die in deze tijd wel wat bemoediging kan gebruiken.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De Hof van Lof opent haar tuinpoorten!

Megen_panorama,_kerk,_latijnse_school,_klooster,_hof_van_lofRekening houdend met de verlichting van de coronamaatregelen die zijn aankondigt, heeft het bestuur van Stichting Hof van Lof samen met de vrijwilligers besloten, dat ook de Hof van Lof haar tuinpoorten weer gaat openen.

Vanaf 1 juni zal de tuin geopend zijn om op vrijdag en zaterdag rond te scharrelen. Er is besloten dit jaar geen rondleidingen aan te bieden, omdat het moeilijk is daar de anderhalve meter afstand aan te houden.

Dit verkorte seizoen wordt zonder echte openingsdag geopend. Het verhaal over Moeder Anna hopen we in het volgende seizoen aan te kunnen bieden.

We vragen u vriendelijk tijdens het bezoek met het volgende rekening te houden:

1. De Hof van Lof is open, zolang het onder de versoepelde coronamaatregelen toegestaan is;
2. Bezoek de Hof van Lof alleen wanneer u zich niet ziek voelt;
3. Houd ook in de Hof van Lof anderhalve meter afstand van broeders, vrijwilligers en medebezoekers;
4. Houdt u aan de aanwijzingen van de aanwezige vrijwilligers;
5. Bezoek aan de Hof van Lof is op eigen risico en verantwoordelijkheid!

In ieder geval: blijf gezond en wees beschermd!

Vrede en alle goeds,

Bestuur, vrijwilligers en broeders van de Hof van Lof

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Pieter Geenen – Anton Dingeman over ‘Clara van Assisi en geloof online’

Vandaag stond in Trouw het antwoord van Anton Dingeman op de vraag of je “online kunt geloven”.

Het antwoord komt van ‘onze’ H. Clara van AssisiDingeman over Clara

© TROUW

Ja, die Clara van Assisi, die kon er wat van!
Maar dat wisten wij al jaren!

(Al kunnen wij ook niet wachten tot we u weer echt in onze kloosterkerken mogen begroeten, hoor!)

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

En toen… was het Pasen.

Voor velen van u – en voor ons ook wel een beetje – is bovenstaande kop wel een goede samenvatting van ons gevoel nu. Je wéét dat het Pasen is, maar vóélt het ook zo?

Geen volle kerk, zoals andere jaren, voor de Paaswake. En dan hebben wij nog de mogelijkheid om het ‘echt’ te vieren. Voor de meeste van u zal er enkel via televisie of computer kunnen worden meegevierd (overigens, u bent in goed gezelschap… zo’n wonder beleefde Clara tegen het einde van haar leven; al was dat de Kerstnacht). En van familie- en vriendenbezoek zal geen sprake zijn…

Deze coronatijd dempt de paasvreugde….

Maar, hé! Jezus is verrezen! Hij is niet dood, Hij leeft!

Maakt juist dát geloof, ons geloof, de coronacrisis niet wat draagbaarder? Dat gevoel dat er een God is die zóveel om ons geeft dat Hij zijn Zoon voor ons gaf?

Een God die altijd met ons begaan is, die we het beste omschrijven als we zeggen ‘God is Liefde’. Die onvoorwaardelijk en áltijd van ons zal houden… wat er ook gebeurd?

Een God die ons tot steun kan zijn, juist in deze zware tijden. Een God die ons zachtjes toefluistert: “Kom op, het is maar tijdelijk!” Een God die ons draagt als we het moeilijk hebben, die bij ons is, ook als we in quarantaine zitten, die bij ons zit als we op de IC liggen, als we hard aan het werk zijn in het zieken- of het verpleeghuis? Die naast ons staat als we onze inkomens zien wegvallen? En zelfs die ons gastvrij ontvangt als ons aardse leven is voltooid?

Dat er zo’n God is… dat weten we dankzij Jezus’ opstanding. Dus júíst in deze moeilijke tijden, voor u en al uw dierbaren:

Zalig Pasen!

De zusters clarissen en de minderbroeders franciscanen van Assisi aan de Maas

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Alle Goeds voor de Goede Week!

Goede Week en Pasen

Ondanks dat we in een vreemde tijd leven en de Goede Week voor u (en ons) niet zal zijn zoals anders, willen wij u alle goeds voor de Goede Week wensen! Weet dat wij door bidden ook in de Goede Week en voel u met ons op afstand verbonden.

Deze laatste dagen van de veertigdagentijd waren en zijn wellicht de grootste tocht door “de woestijn” die wij ooit hebben meegemaakt en (hopelijk) zullen meemaken. Bijna of geheel letterlijk in quarantaine (= veertig dagen). Maar daar waar na de kerkelijke veertigdagentijd direct Pasen volgt, is dit in de wereld nog niet het geval… de coronacrisis eindigt na de komende week helaas nog niet…

Maar… weet dat er ook na deze coronacrisis een Pasen volgt! Eerst voor de gezondheidscrisis en daarna voor de economische crisis. Daarop blijven we hopen, daarnaar blijven we uitzien! En ondertussen mogen wij juist in deze tijd God nabij weten. Als goede Vader staat hij ons bij, gaat met ons deze weg en draagt ons zelfs door dit lijden heen. Ja, juist nu wij deze moeilijke weg gaan. Net zoals Jezus die moeilijke kruisweg voor ons ging.

Het enige dat wij samen kunnen doen is volhouden! Deze kracht en dat doorzettingsvermogen wensen wij u en al uw dierbaren van harte toe.Wederopstanding

Onze gebeden gaan uit naar
de mensen die werkzaam zijn in de vitale beroepen (in het bijzonder de zorg),
de zieken,
de overledenen en hun nabestaanden,
mensen wier inkomen weggevallen is,
kwetsbare mensen (in een thuissituatie die door de leefomstandigheden niet echt “thuis” is, in verzorgings- ,verpleeghuizen en gezinsvervangende tehuizen, dak- en thuislozen, in vluchtelingenkampen, in oorlogsgebieden, in sloppenwijken in arme landen)
en naar u allen thuis.

We zijn in gedachten én gebed verbonden!

Vrede en alle goeds,

Zusters clarissen en minderbroeders franciscanen van Assisi aan de Maas

PS Voor de mensen die in de buurt wonen: wij, de broeders, wijdden Palmzondag (morgen) zoals gebruikelijk palmtakjes. Deze staan vanaf +/-11:00 uur in de kerk op u te wachten.

Wel één groot verzoek van onze kant: pas alstublieft op! Kom niet meteen ‘en masse’ naar onze kerk, houdt ook daar anderhalve meter afstand, ‘hamster’ geen palmtakjes en stuur iemand anders wanneer u zich niet helemaal lekker voelt. Kortom, laten we samen proberen om op deze manier her virus niet verder te laten verspreiden. Heel veel dank!

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie