Vanaf nu: Livestream vieringen broeders

Vanaf nu worden de vieringen van de broeders via het Youtube-kanaal ‘Assisi aan de Maas’ gelivestreamd.

Meer informatie staat op de pagina broeders Livestream Kloosterkerk: Assisi aan de Maas.

Zo kan iedereen in deze coronatijd van afstand toch betrokken blijven bij onze vieringen!

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , | 1 reactie

Aanvullingen bestaande coronaprotocol Kloosterkerk

Maximaal 30

Vanwege de nieuw geldende maatregelen rond het coronavirus, gelden in onze kloosterkerk ook weer strengere maatregelen rond de zondagse Eucharistieviering.

1. Max. 30 personen
Er mogen slechts dertig mensen in de Kloosterkerk (buiten de broeders en de assisterenden in de vieringen). Daarom:

2. Telefonisch aanmelden verplicht
Vooraf aanmelden is verplicht, zodat er op het maximale aantal deelnemers gelet kan worden. Wij registreren naam, aantal personen en het telefoonnummer. Dat laatste hebben we nodig voor het ‘bron- en contactonderzoek’, mochten er onverhoopt toch besmettingen in de kloosterkerk optreden. Deze lijst gebruiken wij nergens anders voor en na veertien dagen wordt de lijst vernietig(i.v.m. de wet op de privacy).3. Mondkapje

Wij verzoeken iedereen (in verband met het dringende verzoek van de overheid) bij het in- en uitgaan van de kerk een mondkapje te dragen. Zodra u op uw stoel zit, resp. buiten de kerk bent mag het kapje af. Ondanks dat blijft het zaak anderhalve meter afstand te bewaren…

4. Welkom
Wij hopen dat u zich, ondanks deze en de al eerder geldende maatregelen, even welkom blijft voelen in onze kerk!
Ook wie onverhoopt niet kan komen of niet wil komen in verband met het coronavirus: wij bidden óók voor u en weten ons op afstand met u verbonden!

Vrede en alle goeds,

De broeders
PS De vieringen bij onze zusters clarissen zijn helaas nog niet openbaar; maar ook zij voelen zich natuurlijk zeer verbonden met u!

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Dierenzegen 2020: broeders en zusters van elkaar.

Zoals elk jaar was er dit jaar weer een dierenzegen bij de broeders ter gelegenheid van het feest van Sint Franciscus, dat tevens werelddierendag is. Ook dit jaar waren er weer heel wat tweebenige en vierpotige vrienden op af gekomen. Of, zoals broeder Theo van Adrichem de aanwezigheden voorhield: veel broeders en zusters van elkaar. Mens en huisdier hebben een band (beide zijn blij elkaar weer te zien na afwezigheid!) en die mag je koesteren en dus laten zegenen!

Dit jaar waren er één broeder kater, zo’n 15 broeders en zusters honden en twee knuffel-broeders. Hieronder een foto-impressie.

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Zalig Franciscusfeest!

Franciscus van Assisi geschilderd door br. Everardus Witte ofm

Wij, de zusters clarissen en de minderbroeders franciscanen, wensen u en uw dierbaren:

Alle goeds voor het Franciscusfeest!

Dat het voor ieder schepsel van onze Heer, voor allen dus, een gezegende en mooie dag mag zijn!

Vrede en alle goeds!

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Uitnodiging Franciscusfeest 2020

Zoals elk jaar vieren wij op 4 oktober als minderbroeders en zusters clarissen, samen met vele anderen die op een of andere manier verbonden zijn met onze gemeenschappen, het feest van de H. Franciscus. Natuurlijk bent u ook nu van harte welkom. Maar……. dit jaar is alles anders, vanwege het coronavirus en de daardoor geldende maatregelen. Daarom kunnen wij beperkter uitnodigen dan gebruikelijk. Ook moet iedereen zich vooraf aanmelden voor de vieringen.

Maar weet u welkom:

Op de vooravond,

zaterdag 3 oktober, om 19.30 uur

waarop we we in een

Transitusviering

 het sterven van Franciscus en zijn opgang naar onze hemelse Vader gedenken.
De viering is in principe in de kloosterkerk van de broeders, maar… het kan zijn dat wij moeten uitwijken naar de grotere parochiekerk.

Op zondag

4 oktober

de eigenlijke feestdag van Franciscus, om met ons om

9.30 uur de  eucharistie

te vieren.
Ook deze viering is in principe in de kloosterkerk, maar kan ook verplaatst worden naar de parochiekerk.

en tussen16.00 – 17.00 uur

voor de

dierenzegen

in de kloostertuin.
Ieder is daarbij van harte welkom met zijn of haar (huis)dier. Franciscus  beleefde  intens de verbondenheid met alle schepselen. De zegening van mens en dier is een dankzegging en bevestiging van die verbondenheid.

Omdat onze tuin ruim genoeg is, is het niet nodig je aan te melden voor de dierenzegen. Natuurlijk nemen we ook hier de coronamaatregelen in acht.  

Helaas kunnen we vanwege de coronamaatregelen geen koffieontmoeting laten plaats vinden na afloop van de vieringen.

Aanmelden voor de zaterdagavondviering en/of de zondagviering is mogelijk tot donderdagavond 1 oktober 20.00u. Via 0412-465770, vraag naar br. Loek Bosch, de gardiaan.

Hoe jammer wij het ook vinden: het kan zijn dat het vol is… en vol is in coronatijden echt vol…

Omdat we weten niet wat er in de tussentijd nog allemaal kan veranderen aan de geldende maatregelen, vragen wij ook om deze website in de gaten te houden… mochten er nog veranderingen zijn, dan melden we die hier zo gauw mogelijk.

Ondanks alles, hopen we dat u zich even welkom voelt als anders en dat het voor ieder een mooi Franciscusfeest mag worden.

Vrede en alle goeds,


De minderbroeders franciscanen van Assisi aan de Maas

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vrede en alle goeds voor het Clarafeest!

Wij wensen u en uw dierbaren allemaal een goed, mooi en gezegend feest van Clara van Assisi.

Helaas moeten we, zoals Clara haar laatste kerstnacht, op afstand vieren. Op afstand, maar wèl verbonden!

Wij wensen u, met de woorden van Clara:

De Heer zij altijd met u
en moge God geven, dat gij altijd met Hem zijt!

Felix festum!

Vrede en alle goeds!

De zusters clarissen en de minderbroeders franciscanen van Assisi aan de Maas

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Een bijzonder archief bij de zusters clarissen

Boxtel, met op de voorgrond het oude clarissenklooster, met uiterst rechts op de trap een claris met wasmand.

De zusters hebben in de afgelopen jaren het ‘Boxtelse deel’ van hun archief gedigitaliseerd en uitgeplozen. Het gaat dus om archiefstukken van ruim 300 jaar oud; de tijd voor de gemeenschap naar Megen kwam.

Zr. Chiara Bots schreef er een serie artikelen over voor ‘De Zendgraaf’, het blad van de Heemkundekring Megen Haren Macharen. Deze zijn nu gebundeld in een digitaal boekje.

Het is te vinden op de website van de zusters op hun geschiedenispagina. Wie het boekje aanklikt, kan het tot ‘full screen’ vergroten. Iets meer over de achtergrond staat op hun nieuwspagina.

Het gaat om een groeidocument… zodra er nieuwe afleveringen komen, dan wordt het boekje geactualiseerd.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Insectenhotel Hof van Lof opgeknapt…

Sinds enkele jaren staat er een insectenhotel in de Hof van Lof. In zo’n insectenhotel kunnen allerlei insecten een goed heenkomen zoeken. Elk vak is een op maat en smaak gemaakte ‘hotelkamer’ voor een bepaald insect. In de afgelopen jaren vonden echter ook onze broeders en zusters vogels het hotel behoorlijk interessant… niet om in te verblijven, maar wel als bouwmarkt voor hun nestjes… het hotel werd langzaamaan steeds kaler en kaler…

Onlangs is het insectenhotel weer opgeknapt. Het staat er weer pico bello bij om insecten te ontvangen.

Tijd voor een hotelster?

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , , , , | 1 reactie

Zalig Pinksteren!

Vandaag is het Pinksteren. We vieren de uitstorting van de Heilige Geest over de leerlingen. Over ons, dus. Het geboortefeest van de Kerk kun je zeggen. In deze tijd hebben we de hulp van Gods Geest extra hard nodig.

Morgen, Tweede Pinksterdag, gedenkt de Kerk sinds 2018 Maria, Moeder van de Kerk. Ook de steun van Moeder Maria kunnen we in deze tijden goed gebruiken.

Ter bemoediging delen wij een gebed. Dat gebed bidden de zusters Clarissen van Stabroek dagelijks. Zr. Sabine van der Weyden osc het vond het rond 1980 in de kerk van Ekeren-Donk (Antwerpen). Het eerste deel richt zich tot de H. Geest, het tweede deel tot Maria. Zeer toepasselijk voor deze dagen!

Gianlorenzo Bernini, De Heilige Geest (in de Sint Pieter in Rome)

Gebed tot de Heilige Geest en Maria
Draag ons, heilige Geest,
op de wieken van uw liefde.
Draag ons naar de verste horizonten,
buiten het bereik van onze kleinmenselijkheid.
Til ons op uit onze aardse dromen
en doe ons God aanschouwen.
Week ons los uit onze gewoonten en routines,
zodat we weer vrijkomen voor nieuw leven.
Til ons op uit vrees en twijfel
en breng ons op de weg van vertrouwen en durf.
Draag ons door de grijsgrauwe dagen
en houd ons hart gevoelig
voor het schone en het goede.
Dat uw goddelijke Kracht
alle weerstanden helpe overwinnen.

Leerling van Simon Marmion – Pinksteren, de Maagd omringd door de 12 apostelen (of: Maria, Moeder van de Kerk).

Maria, moeder des Heren en ook onze Moeder,
wij vragen U om uw voorspraak bij de Heer:
Bid voor ons:
dat we vaster gaan geloven,
dat we meer met graagte dienstbaar zijn,
dat we ons niet afsluiten van de nood van anderen,
dat ons hart wijsheid leert,
dat we meer blijdschap uitstralen,
dat Christus’ vrede in ons wone,
dat we onderkennen wat de Heer verlangt.
Bid voor ons dat we komen tot eeuwig heil.
Tenslotte nog enkele Italiaanse klanken uit het Franse Taizé


Italiaans: Nederlands:

Tu sei sorgente viva,                      U bent de bron des levens,
Tu sei fuoco, sei carità.                 U bent vuur, bent liefde.
Vieni Spirito Santo,                        Kom Heilige Geest!
Vieni Spirito Santo!                        Kom Heilige Geest!

Wens:
Wij wensen u en uw dierbaren:

Zalig Pinksteren!

Zusters clarissen en minderbroeders franciscanen van Assisi aan de Maas

PS Bij de broeders is vanaf volgende week de Mis weer beperkt openbaar. Zie ons vorige bericht over het verplichte aanmelden, etc. Wij zien naar u uit!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vieringen in de Kloosterkerk van de broeders weer openbaar

Foto: Willem Quist ofs

Vanaf zondag 7 juni mogen onze vieringen, onder voorwaarden, weer openbaar zijn. Net zoals in alle andere kerken in Nederland. We zijn blij dat we u weer mogen begroeten!

Voor de vieringen bij de zusters verwijzen we naar de website van de zusters: http://www.clarissen-megen.nl.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de vieringen bij de broeders:

1. Aanmelden
U moet zich vooraf telefonisch aanmelden (0412 465 770) om bij de zondagsviering te kunnen zijn. Vraag naar br. Loek Bosch. Aanmelden voor de viering kan in de week voorafgaand aan de viering tot zaterdagavond 18:00 uur. Het is dus niet mogelijk u direct voor meerdere vieringen aan te melden. Zo hopen we dat iedereen de kans krijgt. Want, hoe jammer wij dat ook vinden: VOL IS ÈCHT VOL.

In juni mogen er slechts – op anderhalve meter afstand – van elkaar 30 mensen bij de viering aanwezig zijn. Vanaf juli wordt dit aantal verhoogd. Het is nu al duidelijk dat 100 personen op anderhalve meter in de kloosterkerk niet gaat lukken. Dus ook na 1 juli blijven de plaatsen beperkt. We bekijken nog hoeveel dat er kunnen zijn.

NB Vanwege ons geringe aantal bezoekers van vieringen door de week is het niet nodig u daarvoor aan te melden.

2. Gezond zijn
U kunt enkel deelnemen aan onze vieringen als u zich gezond voelt. Hebt u verkoudheids-, griep- of coronaklachten of voelt u zich anderszins niet lekker, blijf dan thuis. Dat geldt ook als u deze verschijnselen korter dan 24 uur voor de viering nog hebt gehad. Bedenk hierbij ook, dat u een verantwoordelijkheid heeft naar de andere kerkgangers (én ons als broeders). Door toch te komen als u eigenlijk niet zou mogen, overtreedt u niet alleen de regels, maar brengt u ook de andere kerkgangers in gevaar.
Mocht u toch moeten hoesten of niezen, doet u dit dan in uw elleboog respectievelijk in een papieren zakdoek.

3. Binnen gaan in de kerk.
Bij het betreden van de kerk moet u uw handen ontsmetten met de aanwezige gel. U kunt daarna gaan zitten. Alle stoelen staan op anderhalve meter van elkaar. Als echtpaar of gezin mag u bij elkaar gaan zitten. Doe dit wel zo, dat u tot de andere kerkbezoekers anderhalve meter afstand houdt.
Begroet iedereen op afstand, schud dus geen handen.

4. Tijdens de viering.
We zingen niet; er zullen dan ook geen zangbundels klaar liggen. Wel zorgt een organist voor muziek.
Er is geen collecte op de gebruikelijke manier in de viering. Uw bijdrage aan de collecte (waarvoor onze hartelijke dank!) kunt u in de bus achter in de kerk achterlaten (voor of na de viering).
De vredeswens vindt plaats zonder het schudden van handen.
Volg de aanwijzingen die gegeven worden rond de communiegang. Gaat u liever niet ter communie? Dat kan/mag. U kunt dan blijven zitten of naar voren komen om ‘op afstand’ een zegen te ontvangen.

5. De kerk verlaten.
Bij het verlaten van de kerk vragen we u om te voorkomen dat er “een opstopping” bij de collectebus of de kerkdeur ontstaat. Het is niet mogelijk na te praten in de kerk. Buiten kan dit – op anderhalve meter afstand – wel.


Vanaf onze kant treffen wij ook maatregelen zodat we het risico op verspreiding van het coronavirus klein houden en toch waardig kunnen vieren. Om beide te laten slagen, zullen we dat samen moeten doen. Maar weet wel: het deelnemen aan de vieringen geschiedt op eigen risico…

Het worden andere vieringen dan we gewend zijn. Dat is niet anders. Maar nogmaals: We zijn ieder geval blij u weer te mogen begroeten. We hopen dat alle maatregelen ons niet zullen belemmeren om als vanouds samen te vieren.

Hopelijk tot gauw!

Vrede en alle goeds,

De broeders

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties